Профи 2006 е с основна дейност е дърводобив, лесокултурна дейност, преработка и тръговия с дървесина и дървени материали, транспортни услуги. Производството е съобразено с изискванията на клиента и включва производство на палети.

Ние предлагаме работни места в Австрия за социални асистенти

Партньори