Бизнеси в град Лисец (Област Ловеч)

П.К:
5568
Т.К:
06911
Област:
Ловеч
Община:
Ловеч

Община Ловеч заема 946 кв. км площ в североизточната част на Ловешка област. Тя обхваща 22.89% от територията на областта и е на първо място по големина в сравнение с другите седем общини. Има 35 населени места, от които 34 села и град Ловеч. В Ловешката община живеят 60 632 граждани с

Предучилищно и основно образование

Партньори