П.К:
5550
Т.К:
069249
Област:
Ловеч
Община:
Ловеч

Дойренци
Дейност в областта на химическата промишленост.

Научностопанската дейност на „Органик Инвест Био Защита“ ООД е насочена към решаване на стратегически важен проблем – защита на растенията от неприятели. Ние разполагаме с технология за масово индустриално отглеждане на трихограма (Trichogramma). Прилагайки иновативни био ноу-хау и

Партньори