Ярджиловци
Предучилищно и основно образование

Производство на хляб и тестени изделия. Магазин за хранителни стоки.