ПЕРНИШКАТА ОБЩИНА е разположена в едноименната котловина, която се отличава със силно развито подножие и с преобладаващо развитие на високи тераси. Нейното дъно има хълмист характер и се отводнява от река Струма и нейния приток река Конска. От север и от изток орографската граница на

Кралев дол
Производство и монтаж на българска и немска ПВЦ и АЛ.дограма на НАЙ-ниски цени за Перник и региона. Демонтажа на старата е безплатен! Заповядайте!