П.К:
Т.К:
Област:
Община:

Унгария, Будапеща
Адрес в България: гр. София Tел.: 02/ 843 17 03 GSM: : 0898 236 966 email: bulgaria@equflow.hu URL: www.equflow.hu Brooks

Унгария, Будапеща
Адрес в България: гр. София Tел.: 02/ 843 17 03 GSM: : 0898 236 966 email: bulgaria@equflow.hu URL: www.equflow.hu Key Instruments

Унгария, Будапеща
Адрес в България: гр. София Tел.: 02/ 843 17 03 GSM: : 0898 236 966 email: bulgaria@equflow.hu URL: www.equflow.hu In September 2006 the company

Унгаро-Българската Стопанска Камара е сдружение с нестопанска цел регистрирано в Унгария, в което могат да членуват унгарски, български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност между Унгария и България.