Последни новини


Най-новите технологии в автомобилните спортове, влияещи върху Turnkey Online Casino платформите

Виж още..

Ползи от популяризиране чрез видео реклама

Виж още..

Какво представлява ТРЗ и личен състав?

Виж още..

Юдима 2001 ООД  itemprop=

Юдима 2001 ООД

Счетоводна къща ЮДИМА предлага комплексно счетоводно обслужване на малки и средни предприятия, трудово-правни услуги, данъчни консултации и данъчна защита, икономически анализи.
         Счетоводна къща ЮДИМА Kомплексно счетоводно обслужване на малки и средни предприятия, трудово-правни услуги, данъчни консултации и данъчна защита, икономически анализи.          За нас: Счетоводна къща ЮДИМА е създадена през 1992 година с основен предмет на дейност комплексно счетоводно обслужване на малки и средни предприятия, трудово-правни услуги, данъчни консултации и данъчна защита, икономически анализи. През 23 годишната си практика сме придобили опит в работата си с предприятия от различни области на икономиката. За коректното обслужване и защита на интересите на своите клиенти, счетоводната къща работи с екип от професионалисти с доказан практически опит и професионална квалификация в областта на счетоводството и човешките ресурси. Предлаганите от нас прецизни и качествени услуги, са изградени на база индивидуалният подход към дейността на всеки отделен клиент, съчетани с делова етика и отговорно отношение. При необходимост и с оглед защита на интересите на нашите клиенти, ползваме услугите и на външни специалисти в областта на одита и правото. Взаимоотношенията ни с клиентите се регламентират с договор за счетоводно обслужване и издаване на фактура за извършените услуги. На всеки от своите клиенти ЮДИМА предлага професионални, коректни и лоялни отношения, както и гъвкава ценова политика, отговаряща на неговите индивидуални потребности и възможности.          Счетоводно обслужване: Изготвяне на индивидуален сметкоплан, счетоводна политика и данъчна стратегия; Текущо осчетоводяване на входящите и изходящите първични документи и завеждане на счетоводните регистри; Подготовка и регистрация на фирмата по Закона за данък върху добавената стойност; Ежемесечно изготвяне и подаване на дневници и справки - декларации по Закона за данък върху добавената стойност и VIES декларации; Ежемесечно изготвяне и подаване на дневници и справки по ИНТРАСТАТ; Изготвяне на платежни документи за дължими данъци и такси; Аналитична отчетност на дълготрайни материални и нематериални активи Аналитична отчетност на стоково-материални запаси Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период; Изготвяне на Годишна данъчна декларация; Изготвяне на Годишен Финансов Отчет; Изготвяне периодични статистически справки по искане на НСИ Изготвяне на справки за ръководството на фирмата Данъчни консултации и данъчна защита по ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, ЗМДТ;          ТРЗ и личен състав Изготвяне на трудови договори и обявяването им в НАП Изготвяне на допълнителни споразумения за изменения на трудов договор и обявяване в НАП Изготвяне на документи за прекратяване на трудов договор и обявяване в НАП Оформяне на трудови книжки Служебни бележки/ЗОДФЛ, ЗСП/ Изготвяне на удостоверения за пенсиониране -УП-1, УП-2, УП-3 Справка - декларация за Бюро по труда Изготвяне на граждански договори Изготвяне на месечни Ведомости за заплати и платежни документи за разплащане към бюджета Изготвяне и подаване на всички декларации, свързани с информация за осигурените лица и осигурителните вноски Подготовка и деклариране на документи във връзка с болнични листове Заверка на осигурителен стаж на съдружници; Представителство при проверки и ревизии от НАП във връзка с ДОО, ДЗПО, ЗО.          Годишно счетоводно приключване Услугата е предназначена за фирми, които не са постоянни клиенти на счетоводната къща и включва: Осчетоводяване на предадените първични документи; Изчисляване на данъци и изготвяне на Годишна данъчна декларация; Финансови отчети. Изготвяне на платежни документи за дължими данъци и такси;          Данъчна защита При ревизии от страна на НАП При ревизии от Инспекция по труда При проверка на Комисия за защита на потребителите Пред НАП за подаване на информация, за извършване на насрещни проверки, подаване на Уведомления по чл.62, ал.4 от КТ, подаване на декл.образец 1 и 6, както и декл.по ЗКПО и ЗОДФЛ. Пред НАП при връчване на Акт за възлагане на ревизия, Акт за установяване на административни нарушения Пред НСИ за предоставяне на текуща и годишна информация.          Почасови консултации Услугата включва консултации по въпроси на счетоводното, данъчното, пенсионното и трудово - правното законодателство и се извършва в офиса на счетоводната къща или в офиса на клиента.

Юдима 2001 ООД - отрасли:


Услуги, Счетоводни Услуги,

Мнения за Юдима 2001 ООД


The company has no review.

Напиши мнение за Юдима 2001 ООД


Поставете отметката.
Съгласен съм | Условия за писане на мнения

Уважаеми клиенти когато публикувате мнение Ви молим да запазите добрия тон на общуване и да се придържате и излагате фактите които касаят и описват конкретния случай. Всякакви коментари и обидни квалификации по адрес на хората или фирмите за които пишете и са в разрез с добрия тон на общуване ще бъдат премахвани.

Коментарите може да бъдат изтрити от модераторите, ако съдържат обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

ПРАВО НА ОТГОВОР - На всяка фирма, към която се отнася конкретният коментар или мнение, се дава правото на отговор.

Последни новини


Най-новите технологии в автомобилните спортове, влияещи върху Turnkey Online Casino платформите

Виж още..

Ползи от популяризиране чрез видео реклама

Виж още..

Какво представлява ТРЗ и личен състав?

Виж още..