Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

ФК Евър АД  itemprop=

ФК Евър АД

Покупка на менителници и записи на заповед (сконтови сделки); сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали (след надлежно разрешение)
София, ул. Никола Обрешков № 1

Покупка на менителници и записи на заповед (сконтови сделки); сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали (след надлежно разрешение); поемане на поръчителство, гаранции и други обезпечения (гаранционни сделки); придобиване на права по вземания за доставка на стоки или извършване на услуги и поемане на риска от евентуалното им не плащане; доверително управление на чужди финансови активи; поемане на емисии на ценни книжа за своя и за чужда сметка; сделки с ценни книжа за своя и за чужда сметка в страната и в чужбина, управление на дейността на инвестиционни дружества, управление на дейността на приватизационни фондове, проучвания, анализи и прогнози, свързани със сделки с ценни книжа и управление на инвестиционни дружества или приватизационни фондове.

ФК Евър АД - отрасли:


Услуги,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..