Патентно бюро - Пловдив  itemprop=

Патентно бюро - Пловдив

Патентно бюро - Пловдив осъществява регистрация на търговски марки, промишлен дизайн, патенти за изобретения и полезни модели в страната и чужбина.
Патентно бюро - Пловдив осъществява регистрация на търговски марки, промишлен дизайн, патенти за изобретения и полезни модели в страната и чужбина. Осъществява консултации и оценки в областта на интелектуалната собственост. Изготвя лицензионни договори и участвува в преговори. Предлага консултации по закрила на авторски права и защита от нелоялна конкуренция. Ще се радваме да установим контакти с Вас и бъдеща ползотворна работа, с което ще спомогнем за фирмения Ви просперитет.

Патентно бюро - Пловдив - отрасли:


Услуги, Консултантски Услуги,