Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Дентален център 2 - Пловдив - Вижте още

Дентален център 2 - Пловдив

Дентален център 2 - Пловдив е създаден през 2000 г. като наследник на Факултетската поликлиника на Стоматологичен факултет Пловдив - днешния Факултет по дентална медицина Пловдив. За годините на своето съществуване Центъра запази традициите и доверието на пациентите. В момента това е
Дентален център 2 - Пловдив
Дентален център 2 - Пловдив
Дентален център 2 - Пловдив е създаден през 2000 г. като наследник на Факултетската поликлиника на Стоматологичен факултет Пловдив (днешния Факултет по дентална медицина Пловдив).

За годините на своето съществуване Центъра запази традициите и доверието на пациентите.

В момента това е най-голямото и утвърдено специализирано лечебно заведение за доболнична дентална медицина в Пловдив и региона.

Дентален център 2 - Пловдив

В Центъра работят кабинети по:

  • Детска дентална медицина
  • Ортодонтия
  • Орална хирургия с имплантология
  • Протетична дентална медицина
  • Ендоднтия
  • Заболявания на оралната лигавица с пародонтална хирургия
  • Фокална диагностика и лазер терапия

Екипа е от високо специализирани кадри. Всеки работи само по своята профилна специалност, което дава възможност за подържане високото ниво на професионално усъвършенстване.

Постигнат е затворен цикъл на комплексна стоматологична диагностика и лечение на най-съвременно ниво.

Дентален център 2 - Пловдив

Денталния център разполага със съвременен кабинет по образна диагностика.

Дентален център 2 - Пловдив - отрасли:


Медицина, Здравеопазване, Стоматологични Клиники,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..