Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

ДКЦ Свети Георги Победоносец  itemprop=

ДКЦ Свети Георги Победоносец

ДКЦ Свети Георги Победоносец ЕООД е сред водещите лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ в град Бургас и региона, в което функционират специализирани кабинети и лаборатори - клинична, микробиологична и образна диагностика.
Бургас, ул. Ванче Михайлов 1

За нас ДКЦ “Свети Георги Победоносец” ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ изпълняващо мисията по предпазване, възстановяване и укрепване здравето на населението с определена акредитационна оценка за цялостна дейност “Отличен” за срок от пет години от комисия по акредитация към Министерство на здравеопазване. Още за нас... В центъра работят висококвалифицирани лекари с дългогодишен професионален опит, медицински специалисти по здравни грижи, икономисти и друг помощен персонал, използвайки модерна медицинска апаратура, отговаряща на изискванията на медицинските стандарти, с което осъществяват съвременна, научно обоснована и високо ефективна консултативна, диагностично-лечебна и рехабилитационна помощ на болни български и чуждестранни граждани. Профилактичното начало е основен принцип залегнал в организацията на работата на лечебното заведение. В момента са разкрити и работят кабинети за високоспециализирана медицинска дейност като кардиологичен кабинет за функционална диагностика на сърдечносъдовата система чрез холтер ЕКГ и велоергометър стрес тест система с ЕКГ, ехокардиограф; неврологичен кабинет, кабинет за функционално изследване на нервната система, оборудван с ЕЕГ и ЕМГ апарати и доплер сонограф; хирургичен, пневмологичен, офталмологичен, уши-нос-гърло, кожно-венерологичен, акушеро-гинекологичен, терапевтичен, урологичен, педиатричен. Физиотерпевтичният кабинет разполага с необходимата апаратура, за да бъдат напълно задоволени нуждите на пациентите от рехабилитация и физиотерапия. Лабораторията за образна диагностика е окомплектована с необходимата техника и апаратура за извършване на конвенционални и високоспециализирани изследвания. Особено се акцентира на профилактиката на рака на млечната жлеза, чрез прецизни изследвания със съвременен рентгенов апарат – Мамограф. Лабораторията работи с модерен – четвърто поколение компютърен томограф /спирален скенер/ “Сименс Соматом плюс 4”, осигуряващ прецизна диагностика на органите на цяло тяло, а също така и висок клас ехограф с цветен доплер “Филипс”. Клинична лаборатория е оборудвана с нова и модерна техника – анализатор за кръвна картина по 20 показателя, коагулометър, автоматичен уринен анализатор, анализатор за хормонална диагностика, анализатор за пълен анализ на биохимични изследвания. Работи се протромбинов индекс – с венозно и капилярно набиране. Микробиологична лаборатория е модернизирана и оборудвана с апаратура и консумативи за пълноценна и изчерпателна медико-диагностична дейност. В момента се извършват нови изследвания за серологична диагностика на микроорганизми. ДКЦ “Св. Г. Победоносец” ЕООД – има разкрит Сектор за диагностично уточняване и лечение с операционен блок – хирургичен стационар с 10 легла; ендоскопска диагностика и лапароскопски операции; абортен кабинет. Здравното заведение предлага оперативно лечение от обема на средна и малка хирургия с краткосрочен престой в стационара оборудван според последните изисквания на МЗ при Vip условия – телефон, интернет, телевизор, климатик, самостоятелен санитарен възел. ДКЦ има богат опит при извършването на профилактични прегледи. Работим успешно с много здравноосигурителни фондове: "Дженерали Закрила ЗО" АД, “ЗОК България Здраве” АД, “ДЗИ - Здравно осигуряване” АД, “Общинска Здравноосигурителна каса” АД, “Евроинс – Здравно осигуряване” ЕАД, ЗОК „Надежда” АД, ЗОД “Булстрад Здраве” АД, “ДОМ Здраве” АД, ЗОК “ЦКБ Здраве” ЕАД, “ЗОФ ДАЛЛБОГГ: Живот и здраве” ЕАД и др. ДКЦ има сключен договор с НЗОК за специализирана и високоспециализирана медицинска помощ. Работим по приоритетни програми и високо специализирани дейности. Към ДКЦ функционира Обща лекарска консултативна комисия. Издават се всички видове медицински свидетелства. ДКЦ “Св. Г. Победоносец” ЕООД – Бургас работи с талони от РЗОК, със застрахователни компании и на свободен прием. Достъп до Диагностично-консултативен център “Свети Георги Победоносец” ЕООД имат всички желаещи за преглед и лечение. Кабинети Ортопедичен кабинет Хирургичен кабинет Мамологичен кабинет Педиатричен кабинет Пневмологичен/терапевтичен кабинет Кардиологичен кабинет Неврологичен кабинет Уши-нос-гърло кабинет Очен кабинет Кожен кабинет АГ кабинет Ендоскопски кабинет Кабинет за електромиография (ЕМГ) Физиотерапия и рехабилитация Стоматологичен кабинет Психологическа лаборатория Към "ДКЦ "Свети Георги Победоносец" ЕООД - Бургас функционира Психологическа лаборатория, където се извършва първо и второ психологическо изследване за установяване психологическата годност на водачите на МПС: за придобиване на категории: С, С1, D, D1, Ттб, Ттм за обществен превоз на пътници и товари за таксиметров превоз за водачи с отнето свидетелството за управление за председателите на изпитни комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС Съответствието с изискванията за психологическа годност се установява с тестове за познавателната, психомоторната и личностната сфера. При положително заключение от психологическото изследване на лицето се издава "Удостоверение за психологическа годност". При отрицателно заключение от първото явяване, лицето има право на второ явяване в същата лаборатория в срок до шест месеца от първото. Удостоверението за психологическа годност е валидно за срок от три години от датата на неговото издаване, с изключение на случаите, в които се издава след навършване на 65 годишна възраст и на лицата, лишени от правоуправление, за които удостоверението е валидно за срок от една година. За информация и записване: 0884 67 00 52 и 056/71-72-79 Катя Пандова /психолог/, всеки делничен ден от 8:30 ч. до 15:30 ч. Фокусът на работа са конкретни житейски проблеми от различно естество. За едни това е желанието да се справят с трайни психологични проблеми. За други причина е нуждата от бърза реакция при неблагоприятни промени като развод или промяна на работата. Трети имат нужда от съвет или обратна връзка за лични проблеми, търсейки своето изясняване и разбиране на нещата, или начин за лично израстване. Нерядко загрижени родители търсят отговор на въпроса си нормални ли са конкретни прояви в поведението на техните деца, как да общуват с тях. На клиента се предоставя възможност да говори свободно за своите важни поведенчески и емоционални проблеми с квалифицирано и независимо, обективно лице по начин, който е различен от доброжелателния светски разговор на обсъжданата ситуация; в едно защитено, подкрепящо пространство, в условия на конфиденциалност. Възможностите на материалната база в Психологическата лаборатория позволяват да се провежда както индивидуална работа, така и групова. Психологическата лаборатория се намира в сградата на ДКЦ "Свети Георги Победоносец" в гр. Бургас, ул. "Ванче Михайлов" № 1. Лекари д-р Костадин Партенов - специалист "Хирургия" д-р Продан Проданов - специалист "Хирургия" д-р Петър Петров - специалист "Хирургия" и "Онкология" д-р Мая Илиева - специалист "Акушерство и гинекология" д-р Иван Хърков - специалист "Акушерство и гинекология" д-р Нели Иванова - специалист "Пневмология и фтизиатрия" и "Вътрешни болести" д-р Донка Водева - специалист "Кардиология", "Вътрешни болести" и "Физиотерапия" д-р Румяна Капкова - специалист "Кожни болести" д-р Петър Млъзев - специалист "Нервни болести" д-р Живко Гоцев - специалист "Нервни болести" д-р Мариана Василева - специалист "УНГ болести" д-р Бисерка Машкова - специалист "Очни болести" д-р Васил Костадинов - специалист "Клинична лаборатория" д-р Илияна Димитрова - специалист "Микробиология" д-р Даринка Салабашева - специалист "Образна диагностика" д-р Евгения Зафирова - специалист "Образна диагностика" д-р Живелинка Стоева - специалист "Детски болести" д-р Христина Млъзева - специалист "Физиотерапия и рехабилитация" д-р Лъчезар Томов - специалист "Ортопедия и травматология" www.hospital-stgeorge.org

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..