Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

H&T Consulting  itemprop=

H&T Consulting

"H&T Consulting" Ltd. е профилирана в област кредитни и финансови консултации и посредничество. Приемник е на "Global Service" Ltd. , представлявала "Draftis - кредитни консултанти" за град Варна и региона в продължение на няколко години. Консултация относно депозит или инвестиция –
Варна, ул. Цар Симеон I №36, вх. А, ет. 1, ап. 3

"H&T Consulting" Ltd. Кредитни и финансови решения и посредничество       За нас: "H&T Consulting" Ltd. е профилирана в област кредитни и финансови консултации и посредничество. Приемник е на "Global Service" Ltd. , представлявала "Draftis - кредитни консултанти" за град Варна и региона в продължение на няколко години. Марката е доказан авторитет в бранша. Към екипа на фирмата са привлечени качествени професионалисти- финансов анализатор и кредитни консултанти с многогодишен опит. Наши приоритети са: Кредитни сделки с банкови и небанкови финансови институции – за физически юридически лица; Проблемни кредити от банкови и небанкови финансови институции – за физически юридически лица; Консултация относно депозит или инвестиция – за физически и юридически лица; Фирмата е администратор на лични данни.       Нашите предимства: Незабавен контакт с Вас и анализ на Вашия актуален финансов проблем! Оптимално решение и успешна реализация! Спестени време и пари! Фирмата е администратор на лични данни.       Как работим: Екипът на фирмата изготвя финансов анализ върху конкретната ситуация около всеки клиент, след което предлага конкретно финансово решение. То е оптималния реално възможен вариант, съобразен с кредитния рейтинг, платежоспособността на клиента и текущите промоции на кредитния пазар. Следва подходящо окомплектоване на документацията по кредитната сделка и входиране в съответната финансова институция. Всеки клиент разполага с индивидуален кредитен консултант, който работи усърдно с цел успешната реализация на предложеното от фирмата финансово решение.       Финансови услуги Те са широка гама от всички продукти на банковите и небанковите институции на кредитния пазар. Познавайки детайлно всеки един от тях, екипа на “H&T Consulting” Ltd е в състояние да Ви предложи и реализира най-оптималния реален вариант, отнесен към Вашата конкретна ситуация, с цел да получите желаното финансиране. Потребителски кредити За кого е предназначен Пенсионери с безсрочна пенсия и ТЕЛК Работещи на постоянен трудов договор Работещи на свободни професии Клиенти с доходи от собствен бизнес Клиенти с доходи от наеми цел Финансиране на текущи и извънредни нужди Рефинансиране на съществуващи задължения Финансиране на нов бизнес/дейност валута Евро и лева размер До 70 000 лева срок До 25 год. обезпечение Превод на работна заплата поръчителство погасяване на кредита Равни месечни вноски > Потребителски кредити с ипотека За кого е предназначен Пенсионери с безсрочна пенсия и ТЕЛК Работещи на постоянен трудов договор Работещи на свободни професии Хора с доходи от собствен бизнес Хора с доходи от наеми Чуждестранни граждани, желаещи да придобият имот в РБългария цел Финансиране на текущи и извънредни нужди Рефинансиране на съществуващи задължения Финансиране на нов бизнес/дейност валута Евро и лева размер До 70 000 лева срок До 25 год. обезпечение Превод на работна заплата поръчителство погасяване на кредита Равни месечни вноски Жилищен кредит За кого е предназначен Пенсионери с безсрочна пенсия и ТЕЛК Работещи на постоянен трудов договор Работещи на свободни професии Хора с доходи от собствен бизнес Хора с доходи от наеми Чуждестранни граждани, желаещи да придобият имот в РБългария цел Покупка на нов дом или пореден имот Рефинансиране на съществуващ ипотечен кредит при по-добри условия Необходимост от средства за довършителни и/или строително-ремонтни дейности валута Евро и лева размер В зависимост от декларираните доходи и стойността на обезпечението срок До 30 год. обезпечение Ипотека върху недвижим имот обект на покупката или друг собствен имот погасяване на кредита Равни месечни вноски Равни вноски по главницата /намаляващи месечни/ Кредит овърдрафт За кого е предназначен Физически лица с регулярни доходи по сметка на кредитора и за свободни професии – лекари, стоматолози, фармацевти и др. За клиенти, които предпочитат безкешовото разплащане цел Удобно разплащане за стоки и услуги без такса валута Евро и лева размер Съобразно декларираните доходи срок До 3 год. обезпечение В някои случаи – поръчителство погасяване на кредита Месечна минимална потгасителна вноска 5% от размера на усвоената част от лимита Бизнес кредити 1. Обезпечен кредит за малки и средни предприятия За кого е предназначен За юридически лица цел Реализиране на инвестиция Осигуряване на оборотни средства валута Евро и лева размер До 800 000 лева или равностойността в евро срок По договаряне обезпечение Ипотека върху недвижим имот Залог на движимо имущество- транспортни средства, машини и съоръжения Залог на вземания по договор погасяване на кредита Равни вноски по главницата Индивидуален погасителен план за Оборотни кредити – с погасителен план, в режим на овърдрафт или кредитна линия 2. Кредит без обезпечение на материални активи За кого е предназначен За юридически лица цел Реализиране на инвестиция Осигуряване на оборотни средства валута Евро и лева размер До 50 000 лева или равностойността в евро срок 5 години с възможност за гратисен период обезпечение Поръчителство погасяване на кредита По договаряне       Офиси: Офис – гр. Варна адрес: гр. Варна, ул. “Цар Симеон I” №36, вх. А, ет. 1, ап. 3 телефон/факс: 052 / 608648 gsm: 0878 445 089; 0877 667 448 email: htconsulting@abv.bg skype: handtconsulting Офис – гр. Шумен адрес: гр. Шумен, ул. “Петър Делян“ №16А /До НОВА ПОЛИКЛИНИКА/ телефон/факс: 052 / 608648 gsm: 0878 445 089; 0877 667 448 email: htconsulting@abv.bg skype: handtconsulting       www.htconsulting-bg.com

Офиси на H&T Consulting

H&T Consulting

H&T Consulting

"H&T Consulting" Ltd. е профилирана в област кредитни и финансови консултации и посредничество. Приемник е на "Global Service" Ltd. , представлявала "Draftis - кредитни консултанти" за град Варна и региона в продължение на няколко години.
Шумен, ул. Петър Делян 16А /До НОВА ПОЛИКЛИНИКА/

0878 445 089; 0877 667 448; 052 / 608648
Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..