Последни новини


3 причини да сключите застраховка още сега

Виж още..

Как да се справим с най-честите проблеми при ползването на климатик?

Виж още..

Най-новите технологии в автомобилните спортове, влияещи върху Turnkey Online Casino платформите

Виж още..

САХЕЛ ЕООД - Вижте още

САХЕЛ ЕООД

„САХЕЛ” ЕООД ВИ ПРЕДЛАГА ЕКСПЕРТНИ КОНСУЛТАЦИИ И ИЗГОТВЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА: -Разрешителни и регистрационни документи за УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ
Пловдив, бул.Княгиня Мария Луиза 72, ет. 1, офис 21

САХЕЛ ЕООД

Екпертни консултации за:

САХЕЛ ЕООД
 • Екологично законодателство
 • Управление на отпадъците
 • Пожарна и аварийна безопасност
 • Продуктови и екотакси
 • Класификация на отпадъци

ЕКСПЕРТНО:

 • Изготвяме Програми за управление на отпадъците за ОБЩИНИ;
 • Изготвяме Планове за управление на СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ;
 • Изготвяме Доклади по ОВОС;
 • Изготвяме Собствени оценки за непосредствена заплаха за ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ и за причинени екологични щети (ЗОПОЕЩ);
 • Изготвяме Планове за действие при БЕДСТВИЯ, аварии и катастрофи при управление на отпадъци;
 • Изготвяме Проекти за чиста ОКОЛНА СРЕДА;
 • Изготвяме Проекти за кандидатстване по ЕВРОПЕЙСКИ планове и програми;
 • Изготвяме Уведомления за ИНВЕСТИЦИОННИ намерения;

Обучение на персонал

САХЕЛ ЕООД

Качествено обучение на фирмен персонал за водене на отчетност за управление на отпадъци, съобразено със законовите изисквания …, Вашите нужди и възможности … и срокове!

Качествено обучение на фирмен персонал за изготвяне на годишни отчети за отпадъци

Пожарна и аварийна безопасност при управление на отпадъците


Консултански услуги

САХЕЛ ЕООД
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТE
 • за биоразградими отпадъци
 • за строителни отпадъци
 • за опаковки и отпадъци от опаковки
 • за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
 • за полихлорирани бифенили/полихлорирани терфенили
 • за излезли от употреба батерии и акумулатори
 • за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
 • за излезли от употреба моторни превозни средства
 • за излезли от употреба гуми
 • за прилагане на изискванията за опазване на почвите при употреба на утайки от пречистването на отпадъчните води за нуждите на земеделието
 • за битови отпадъци
 • за медицински отпадъци
 • за всякакви други отпадъци
 • ЕКОЛОГИЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
 • води
 • въздух
 • природа
 • почви
 • климат
 • индустриални замърсявания – превенции, оценки, екологична отговорност
 • КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ
 • ПРОДУКТОВИ И ЕКОТАКСИ
 • КОНСУЛТАЦИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ОТПАДЪЦИ
 • ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Завления по ЗООС и ЗУО

ИЗГОТВЯМЕ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗООС) И ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЗУО) :

Заявления за Комплексни разрешителни по Закона за опазване на околната среда

Заявления за Регистрационни документи за дейности с отпадъци по ЗУО/ДВ. бр.53 от 13 юли 2012г.

Изготвяне на заявления за Разрешения за извършване на дейности по третиране на отпадъци, включително за:

 • дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ);
 • дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО);
 • дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА);
 • дейности с излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС);
 • дейности с излезли от употреба гуми;
 • дейности с отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

ИЗВЪРШВАМЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕГИСТРАЦИИ СЪГЛ. РЕГЛАМЕНТ 1907/2006 (REACH)

ИЗГОТВЯМЕ НОТИФИКАЦИИ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 40 РЕГЛАМЕНТ 1272/2008!

Екологични проекти, планове и програми

Изготвяне на Програми за управление на отпадъци за фирми, които ИНДИВИДУАЛНО отговарят за постигане на целите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците, генерирани в резултат на пуснатите от тях на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

САХЕЛ ЕООД
 • Изготвяне на Програми за управление на отпадъците за ОБЩИНИ
 • Изготвяне на Планове за управление на СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
 • Изготвяне на Доклади по ОВОС
 • Изготвяне на Собствена оценка за непосредствена заплаха за ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ и за причинени екологични щети (ЗОПОЕЩ)
 • Изготвяне на План за действие при БЕДСТВИЯ, аварии и катастрофи при управление на отпадъци
 • Изготвяне на Проекти за чиста ОКОЛНА СРЕДА
 • Изготвяне на Проекти за кандидатстване по ЕВРОПЕЙСКИ планове и програми
 • Изготвяне на Уведомления за ИНВЕСТИЦИОННИ намерения
sahel-eood.com

Мнения за САХЕЛ ЕООД


The company has no review.

Напиши мнение за САХЕЛ ЕООД


Поставете отметката.
Съгласен съм | Условия за писане на мнения

Уважаеми клиенти когато публикувате мнение Ви молим да запазите добрия тон на общуване и да се придържате и излагате фактите които касаят и описват конкретния случай. Всякакви коментари и обидни квалификации по адрес на хората или фирмите за които пишете и са в разрез с добрия тон на общуване ще бъдат премахвани.

Коментарите може да бъдат изтрити от модераторите, ако съдържат обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

ПРАВО НА ОТГОВОР - На всяка фирма, към която се отнася конкретният коментар или мнение, се дава правото на отговор.

Последни новини


3 причини да сключите застраховка още сега

Виж още..

Как да се справим с най-честите проблеми при ползването на климатик?

Виж още..

Най-новите технологии в автомобилните спортове, влияещи върху Turnkey Online Casino платформите

Виж още..