Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Служба по Трудова Медицина Валжан - Вижте още

Служба по Трудова Медицина Валжан

СТМ – ВАЛЖАН се занимава с превантивна дейност по опазване здравето и работоспособността на работещите, консултиране на работодателите в областта на здравето и безопасността при работа, оценка на риска, профилактични медицински прегледи, измерване на фактори на работната среда.
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 84, ет. 1, ап. 1

Служба по трудова медицина Валжан

Патоморфологична лаборатория:

"Медико – диагностична лаборатория - Валжан” ЕООД, наричана за краткост МДЛ - ВАЛЖАН, е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, учредено в съответствие с изискванията на Търговския закон и Закона за лечебните заведения. МДЛ - ВАЛЖАН е създадена на основание чл.40 /1/ от ЗЛЗ и решение на Старозагорски окръжен съд № 984 /11.03.2003г.

"Медико – диагностична лаборатория - Валжан” е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон и ЗЛЗ. МДЛ - ВАЛЖАН се ръководи от управител – лекар с призната специалност по профила на лабораторията.

МДЛ осъществява дейността си в сътрудничество с други лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, НЗОК, РЗИ - гр. Стара Загора, органите за социално осигуряване, както и с други институти, организации и ведомства. МДЛ – ВАЛЖАН е подизпълнител на двете най – големи частни болници в Стара Загора – МБАЛ – ТРАКИЯ и МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС БЕРОЕ


СТРУКТУРА:

Служба по трудова медицина Валжан В съответствие с предмета на дейност МДЛ има следната структура: ”МДЛ – Валжан” – Стара Загора – регистрирано в РЗИ – Стара Загора, ИК 2431141003,
Местонахождението лабораторията е гр. Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” 84, тел/факс: 042 60 20 23;

Съставът на лабораторията включва:

2.1. Ръководител - лекар със специалност ”Патологоанатомия и цитопатология”.
2.2. Лекар със специалност “Патологоанатомия и цитопатология”, сертификат за цитодиагностика
2.3. Медицински лаборант . ”МДЛ – Валжан” – Кърджали – регистрирано в РЗИ – Кърджали, ИК 0916141007, Местонахождението лабораторията е гр. Кърджали, бул.”Тракия” 19 Съставът на лабораторията включва: Управител - лекар със специалност ”Патологоанатомия и цитопатология” и сертификат за цитодиагностика.
Медицински лаборант .

ДЕЙНОСТИ:

Служба по трудова медицина Валжан

 • Оценка на цитонамазка от порцио и/или цервикален канал
 • Експресна оценка на цитонамазка от порцио и/или цервикален канал
 • Негинекологични локализации
 • Биопсия
 • Хистохимично изследване
 • Конизация
 • Консултация на готови препарати
 • Гефрирно изследване
 • Изследване на цитонамазка и биопсия
 • Спермограма

Служба по трудова медицина Валжан
www.valzhan.com

Служба по Трудова Медицина Валжан - отрасли:


Медицина, Здравеопазване, Служба по Трудова Медицина,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..