Последни новини


Най-новите технологии в автомобилните спортове, влияещи върху Turnkey Online Casino платформите

Виж още..

Ползи от популяризиране чрез видео реклама

Виж още..

Какво представлява ТРЗ и личен състав?

Виж още..

ВЕА ЕООД - Вижте още

ВЕА ЕООД

"Автошкола ВЕА е частен образователен център, който работи в обучението на водачи.Курсистите получават :необходимите знания за правилата за движение, както и навици за работа с уредите за управление на автомобила. ридобиват реални навици на управление при определени условия.
Търговище, ул. Преслав 7

ВЕА ЕООДВЕА ЕООД

Учебен център „ВЕА” – ЕООД

Организира и провежда курсове за обучение на водачи на МПС от категории А1, В, С, СЕ, D.

Курсове за придобиване на професионална компетентност на водачи за превоз на товари и пътници (карта за квалификация на водача /наредба 41 на МТ/). Курсове за придобиване на професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност.

Курсове за превоз на опасни товари (ADR).

Курсове за възстановяване на отнети контролни точки от КАТ.

ВЕА ЕООД

Учебен център „ВЕА” ЕООД разполага с пункт за извършване на годишни технически прегледи на всички видове автомобили.

Това е единственият пункт в града оборудван със стендове против късане на автомобилни гуми при проверка на спирачните сили на колелата.

гр. Търговище, Промишлена зона , ул.“Никола Маринов” № 5 ( до ДАИ срещу разсадника )

Фирмата притежава лиценз за професионално обучение към Министерство на образованието /НАПОО/ със следните професии и специалности:

„Електромонтьор”

„Монтьор на транспортна техника”

„Монтьор на подемно-транспортна техника”

„Мотокарист”

„Багерист - Фадромист”

„Шивач”

„Готвач”

„Сервитьор-барман”

„Водач на МПС за обществен превоз”

„Охранител”

Възстановяване на контролни точки от КАТ

1. Колко контролни точки мога да възстановя?

Не повече от 13 точки.

2. Колко пъти мога да карам този курс?

ВЕА ЕООД Водачите на МПС имат право да възстановяват точки веднъж на 12 месеца или една година от последната дата от изкаран курс за възстановяване на контролни точки.

3. Колко максимални контролни точки мога да имам?

Максималният размер на контролните точки, отразени в контролния талон на водача е 39.

4. Колко контролни точки ми остават?

Оставащия брой на точките можете да проверите в КАТ срещу заплащане. При започване на курс за възстановяване на точки ръководителят на курса прави справка в КАТ и ви информира за останалите точки.

5. Как мога да си възвърна всички контролни точки?

Възстановяването на всички контролни точки се извършва след като са изминали 2 години от връчването на последното постановление за нарушение. Това става след като се подаде молба. Такава молба можете да намерите във офиса или базата на ВЕА- ЕООД

6. Какво става, ако допуснете да Ви отнемат всички точки?

Задължени сте да върнете свидетелството си за управление на МПС в Кат, като служителите на КАТ Ви издават протокол за доброволно изземване на книжката. Изчаква се 6 м. наказателен период, след което трябва да се явите на проверовъчен на тест за удостоверение за психологическа годност (психо). С това удостоверение, протокола и справка от КАТ за нарушител в региона може да се запишете на курс за възстановяване на шофьорските права. Курсът е съкратен вариант, като само теорията Ви е задължителна. На изпит се явявате и на теория и на практика.

7. Каква е продължителността на курса?

Курсът за възстановяване на контролни точки се провежда от 09:00 всяка събота от месеца.

8. Кога се провежда курс за възстановяване на отнети контролни точки?

При наличието на двама или повече кандидати курс може да се проведе всяка една събота. Много рядко курс се провежда и за един човек, ако броя на контролните точки в контролния талон е критичен. ВЕА ЕООД

Курс ADR - Опасни товари

Курсът за водачи, превозващи опасни товари може да бъде:

 • Основен – за превоз на пакетирани опасни товари, включително газ пропан- бутан в бутилки
 • Превоз на вещества в цистерни – горива, химически вещества и др.
 • Превоз на вещества от клас 1 – превоз на взривоопасни товари /динамит, тротил, фойерверки/

В зависимост от вида на товара, който се превозва обучението може да бъде с продължителност съответно три, четири и пет дни.

Курс за мотокаристи и електрокаристи за управление на мотокари и електрокари втора квалификационна степен до 10 тона

За група от 5 човека и повече курсът започва според желанието на клиента!!!

Обучението е по програма на Министерство на образованието и съобразено с ДОИ. Завършилите курса за мотокаристи получават свидетелство за правоспособност по образец на Министерство на Образованието, което се признава в чужбина след превод и легализация.

Курс пътно строителни машини

При група от 5 човека или повече: започване веднага!!!

Машинист на пътно строителни машини (багер, челен товарач /фадрома/, булдозер, грейдер, асфалтополагащи, валяк, фреза и др.)

Курсове за кранисти

 • Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили, самоходни или несамоходни шасита до 16 т. (автокран)
 • Курс за Машинист на подвижна работна площадка (автовишка)
 • Машинист на кулокран
 • Машинист на мостови и козлови кранове

Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили, самоходни или несамоходни шасита до 16 т. (автокран)

Обучението се извършва по учебна програма, утвърдена от Главна Дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" и е съобразено с ДОИ. Завършилите курса за автокран получават свидетелство за правоспособност, утвърдено от Държавната Агенция за Метрология и Технически надзор и валидно в чужбина след превод и легализация.

Курс за Машинист на подвижна работна площадка
(автовишка)

Обучението се извършва по учебна програма, утвърдена от Главна Дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" и е съобразено с ДОИ. Завършилите курса за автовишка получават свидетелство за правоспособност, утвърдено от Държавната Агенция за Метрология и Технически надзор и валидно в чужбина след превод и легализация.

Машинист на кулокран

Обучението се извършва по учебна програма, утвърдена от Главна Дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" и е съобразено с ДОИ. Завършилите курса за кулокранист получават свидетелство за правоспособност, утвърдено от Държавната Агенция за Метрология и Технически надзор и валидно в чужбина след превод и легализация.

Машинист на мостови и козлови кранове

Обучението се извършва по учебна програма, утвърдена от Главна Дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" и е съобразено с ДОИ. Завършилите курса за машинист на мостови и козлови кранове получават свидетелство за правоспособност, утвърдено от Държавната Агенция за Метрология и Технически надзор и валидно в чужбина след превод и легализация.

ВЕА ЕООД ВЕА ЕООД ВЕА ЕООД ВЕА ЕООД ВЕА ЕООД ВЕА ЕООД ВЕА ЕООД

Шофьорски курсове

Шофьорски курс за управление на мотоциклет -Категория А

ВЕА ЕООДВЕА ЕООД

Категория В

"B" - Автомобили, чиято допустимо максимална маса не надвиша-ва 3500 кг и броят на местата им за сядане, без мястото на водача, не превишава 8; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг; допустимата максимална маса на състава не надвишава 3500 кг; допустимата максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство;

 • Изисквания: Кандидата да има навършени 17 години и 9 месеца за B категория
 • Документи: Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование
 • Обучение: 40 часа теория и 31 практика (възможност за допълнителни часове)
 • Изпит: таблет, листовки (вътрешен и външен) и градско управление на автомобил (вътрешен и външен)

Категория С

Товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг;

 • Изисквания: Кандидата да има навършени 18 години и да притежава категория B
 • Документи: Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование + шофьорска книжка и талон + удостоверение за психологическа годност
 • Обучение: 14 часа теория + 20 часа практика
 • Изпит: таблет, листовки (вътрешен и външен), практика (вътрешен и външен)

Категория С+Е

Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг;

 • Изисквания: Кандидата да има навършени 21 години да притежава категория C със стаж минимум 1 година
 • Документи: Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование. Шофьорска книжка и контролен талон. Справка от КАТ за нарушения
 • Изисквания: Кандидата да има навършени 21 години да притежава категория C със стаж минимум 1 година
 • Документи: Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование. Шофьорска книжка и контролен талон. Справка от КАТ за нарушения
 • Обучение: 4 часа теория и 16 практика
 • Изпит: теория + управление на учебна площадка и в населено място

Категория D

Автомобили, с изключение на тролейбусите, предназначени за превоз на пътници, с над 8 места за сядане, без мястото на водача; към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг; към тази категория се отнасят и съчленените автобуси; прикачването на ремарке към тях е забранено;

 • Изисквания: Кандидата да има навършени 21 години и да притежава категория С, със стаж минимум 2 години
 • Документи: Лична карта + оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование. Шофьорска книжка и контролен талон. Удостоверение за психологическа годност
 • Обучение: 6 часа теория и 16 практика
 • Изпит: таблет, листовки и управление на автобус в населено място

Категория ADR

ВЕА ЕООД
 • Документи: Лична карта
 • Обучение: В учебен кабинет
 • Изпит: таблет, листовки във форма на тест

Курсът за водачи, превозващи опасни товари може да бъде:

 • Основен – за превоз на пакетирани опасни товари, включително газ пропан- бутан в бутилки
 • Превоз на вещества в цистерни – горива, химически вещества и др.
 • Превоз на вещества от клас 1 – превоз на взривоопасни товари /динамит, тротил, фойерверки/
ВЕА ЕООД ВЕА ЕООД ВЕА ЕООД ВЕА ЕООД ВЕА ЕООД

ВЕА ЕООД - отрасли:


Автомобили, Авточасти, Автошколи,

Офиси на ВЕА ЕООД

ВЕА ЕООД - Попово - Вижте още

ВЕА ЕООД - Попово

Учебен център „ВЕА” – ЕООД гр. Попово Учебния център разполага с модерни кабинети намиращи се в центъра на гр. Попово ул. “Марко Николов” №55 /Автомото клуба – пътя за Опака/ Учебно материална база намираща се на адрес: ул. „Марко Николов” №55 Телефон за контакти: 0887784959;
Попово, ул. Марко Николов №55

0888 202 761
Видео от ВЕА ЕООД


изпит полигон C+E - видео 1

Мнения за ВЕА ЕООД


The company has no review.

Напиши мнение за ВЕА ЕООД


Поставете отметката.
Съгласен съм | Условия за писане на мнения

Уважаеми клиенти когато публикувате мнение Ви молим да запазите добрия тон на общуване и да се придържате и излагате фактите които касаят и описват конкретния случай. Всякакви коментари и обидни квалификации по адрес на хората или фирмите за които пишете и са в разрез с добрия тон на общуване ще бъдат премахвани.

Коментарите може да бъдат изтрити от модераторите, ако съдържат обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

ПРАВО НА ОТГОВОР - На всяка фирма, към която се отнася конкретният коментар или мнение, се дава правото на отговор.

Последни новини


Най-новите технологии в автомобилните спортове, влияещи върху Turnkey Online Casino платформите

Виж още..

Ползи от популяризиране чрез видео реклама

Виж още..

Какво представлява ТРЗ и личен състав?

Виж още..