Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Евробаланс Плюс ООД  itemprop=

Евробаланс Плюс ООД

Счетоводна къща "Евробалaнс" е динамично развиваща се фирма с основен предмет на дейност - счетоводно обслужване на предприятия, счетоводни, финансови и търговски консултации на заинтересовани лица, финансов анализ, данъчни и трудови консултации.
София, бул. Цариградско шосе 83, вход А, офис 1

Счетоводна къща "Евробалaнс" Счетоводна Къща Евробаланс повече от 10г на пазара с екип от данъчни и счетоводни специалисти с практически опит над 30 години. Пълен набор от счетоводни услуги, ТРЗ и счетоводно обслужване на български и чуждестранни клиенти. За нас: В условията на динамична икономическа среда всяка фирма се стреми към намаляване на разходите без влошаване на качеството. Възможност за това е възлагане на счетоводното обслужване на Cчетоводна къща Евробаланс, която ще го прави по-евтино, по-професионално и по-отговорно. Счетоводна къща Евробаланс е създадена като специализирано счетоводно предприятие през 2002 година. Управителите са с над 30 години практически счетоводен опит в разнообразни сфери на стопанската активност в България. Ние работим с квалифицирани специалисти и постоянни външни сътрудници за пълно счетоводно обслужване. Използваме модерни счетоводни практики и двустепенен контрол на счетоводните записи. Нашите основни принципи на работа са: вярно, точно и честно отразяване стопанската дейност на нашите клиенти, взаимно доверие и пълна дискретност. За договорената цена получавате всичко, така че Ваша грижа да бъде Вашият бизнес, а наша отговорност – Вашето счетоводство и данъци. Счетоводна къща "Евробалaнс" Ние осигуряваме отлично обслужване на клиенти от 13 страни от ЕС - Дания, Холандия, Финландия, Германия, Австрия, Белгия, Великобритания, Франция, Унгария, Чехия, Полша, Гърция и Румъния. Услуги: Счетоводна къща Евробаланс предлага широк обхват финансови и счетоводни услуги от екип от професионалисти. Експертиза Нашият екип включва дипломирани експерт-счетоводители, магистри по финанси и счетоводство, както и икономически, финансови и правни консултанти. Опит Ние сме отговаряли на стотици въпроси и бизнес запитвания от сферата на счетоводството, ТРЗ, ДДС, одит, данъчната защита и юридическите области. Резултати Ние сме осигурили за нашите клиенти цялостни решения на различни запитвания и казуси и като са постигали максимален положителен резултат Счетоводни услуги: Първична обработка на счетоводни документи Приключване на отчетен период Бизнес, данъчни и корпоративни начисления Други дейности в областта на счетоводството Обработка на заплати: Точна и навременна обработка и отчитане на работната заплата, в пълно съответствие с местните наредби и глобалните корпоративни политики на Вашата компания, изискват финансови и човешки ресурси, професионален персонал със специализирани умения и опит, както и специализиран софтуер. Истинската алтернатива за обработка на работните заплати Във Вашата компания е да я възложите на професионалисти. ДДС Нашият професионален екип предлага пълна гама от ДДС услуги - съвети, регистрация, възстановяване на ДДС и ДДС проверки. Можете да разчитате на нашите услуги. Без такси и комисиони, събирани от нас като процент от възстановените суми от ДДС! Одит Одит на финансови отчети, изготвени в съответствие с изискванията на МСФО /НСС Одитът на финансовите отчети е в съответствие с конкретна финансова рамка за отчитане (МСФО – международните стандарти за финансово отчитане или НСС – Национални счетоводни стандарти), както и всички приложими закони в България. Нашият независим подход и високо професионален екип гарантира, че нашите клиенти нямат просто технически коректен финансови отчети, но също така и отчети, които са съобразени с всички съответни разпоредби и най-новите практики в областта. Вътрешен одит Извършвани от професионалисти, с едно по-задълбочено разбиране на бизнес културата, системите и процесите. Дейността по вътрешен одит гарантира, че вътрешните проверки на място са достатъчни, за да се смекчат рисковете, процесите на управление са ефективни и организационните цели и задачи са изпълнени. Данъчна защита Ние може да ви помогнем в следните случаи: съвети за това как да подобрите Вашия годишен данък данъчно планиране проверка на данъчните изчисления попълване на годишна данъчна декларация подготовка на запитвания и жалби калкулации за корпоративен данък изчисляване на данъци и пълна корпоративна и лична данъчна консултация Юридически услуги: Чрез партньорство с адвокатско дружество “Георгиев, Максимова и Динков”, ние можем да Ви предложим комплексни правни услуги, свързани с всички аспекти на Вашия бизнес. Партньорите ни са регистрирани адвокати, с научни степени, придобити в България, Франция, Великобритания и Холандия. Партньорите имат значителен правен опит в България и чужбина. Имат опит в две от водещите юридически кантори в България – KPMG и LANDWELL, правната кантора на PricewaterhouseCoopers в България. Адвокатската кантора е в състояние да Ви помогне в области, които са най-важни за фирмите, работещи както на вътрешния така и на международните пазари, като например: Корпоративно право Проектно финансиране Търговския закон Сливания и придобивания Енергетика и природни ресурси Анти-тръстовото право Индустриална собственост Съдебени спорове Чуждестранните инвестиции Дю дилиджънс, преди и след сделката правна помощ Трудово право www.eurobalance.bg

Евробаланс Плюс ООД - отрасли:


Счетоводни Услуги,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..