Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Проф. д-р Снежана Тишева - Вижте още

Проф. д-р Снежана Тишева

Проф. д-р Снежана Тишева, д.м.н. е лекар по кардиология в Плевен - Началник Първа кардиологична клиника УМБАЛ Д-р Г. Странски - ЕАД-Плевен.Управител на МЦ "Кордис "ООД.
Плевен, бул. Георги Кочев 8 А, УМБАЛ Д-р Г. Странски

Проф. д-р Снежана ТишеваПроф. д-р Снежана Тишева

Проф. д-р Снежана Тишева, д.м. е лекар по кардиология в Плевен - Началник Първа кардиологична клиника УМБАЛ Д-р Г. Странски - ЕАД-Плевен. Управител на МЦ "Кордис "ООД.

Образование и квалификация:

 • Медицина, ВМИ - Плевен (1983)
 • Специалност „Вътрешни болести”, МА - София (1990)
 • Специалност „Кардиология”, Мед. Академия - София (1992)
 • Научна степен „Доктор на науките”, ВАК - София (2005).
 • Научно звание „Доцент по кардиология”, ВАК - София (2006)
Проф. д-р Снежана Тишева

Професионален опит:

 • Ръководител Катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология” (2009) и понастоящем
 • Професор по кардиология от 2012г.
 • Началник Клиника по кардиология и ревматология (2007) и понастоящем
 • Доцент в Клиника по кардиология и ревматология (2006)
 • Главен асистент (1992 – 2006)
 • Старши асистент (1990 – 1992)
 • Асистент в Клиника по кардиология и ревматология (1984 - 1990)

Научни интереси:

 Проф. д-р Снежана Тишева
 • 164 научни публикации в областта на:
  • хипертензиологията
  • имунологията при сърдечно-съдовата патология
  • сърдечна недостатъчност
  • исхемична болест на сърцето
  • превантивна кардиология в Клиника по кардиология и ревматология.
 • Ръководител на 10 специализанта по кардиология
 • Ръководител на 5 докторанта по кардиология, от които 3 защитили дисертации
 • Участник в 11 научни журита по кардиология в МУ-София и МУ-Варна
 • Председател на 4 научни журита към МУ - Плевен
 • Ръководител на 5 научни проекта , три от които приключили успешно.

Членство в научни и обществени организации:

 • Дружеството на кардиолозите в България, на УС на ДКБ.
 • Българска лига по хипертонии, на УС на БЛХ
 • Редакцинна колегия на сп. ” Българска кардиология”
 • ESC, FESC, работната група АСС в ESC, сертифициран европейски хипертензиолог.

Награди:

Проф. д-р Снежана Тишева
 • Награда на името на д-р Атанас Москов за научна продукция от ДКБ-2002 г.
 • Медик на годината - РЛК - Плевен 2007 г.

Проф. д-р Снежана Тишева - отрасли:


Медицина, Здравеопазване, Имунолог, Кардиолог,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..