Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия  itemprop=

Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия

Екип на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ съвместно с Център за психологично консултиране, психодиагностика и психотерапия „Джи Ей – АНТ“ извършват:- Психологично консултиране,- Психотерапия,- Психодиагностика. Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти /TIC/ към Европейската
София, ул. Г.С.Раковски 81, ет.2

Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия - “Бернхард Ахтерберг” Пълноправен член на Европейската Федерация на Психодрама Обучителните организации /FEPTO/ Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти /TIC/ към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия /EFTA/ терапевтична култура Приемаме психичната реалност за предмет и цел на нашата работа Психичната реалност е психичен конструкт и психичното време не е линеарно Приемаме, че преживяването не е по-важно от осмислянето му – и двата процеса трябва да подпомагат символизацията, саморефлексията, психичната промяна и личното развитие Цели, дейности, приоритети Основната цел на института е развитие на психодрамата и свързани психотерапевтични методи чрез обучение и практика, в това число: обучение на специалисти и консултативна дейност в областта на психодрамата, индивидуалната, семейната и груповата психотерапия; организиране и провеждане на тренировъчни семинари. Основните дейности на института включват: учебна, психотерапия, психологични и психотерапевтични изследвания и консултации, организационно консултиране и тренинги. Дейностите на фондацията се осъществяват в тясно сътрудничество с Института по психодрама на д-р Елла Мей Шерън. Екип на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ съвместно с Център за психологично консултиране, психодиагностика и психотерапия „Джи Ей – АНТ“ – София, ул.“Св.св. Кирил и Метиди“ 91 извършва: Психологично консултиране Психотерапия Психодиагностика Учредители Георги Антонов Антонов д-р Димо Георгиев Станчев