Последни новини


Силата на Кленовият сироп

Виж още..

Асфалтиране на малки и големи площи

Виж още..

Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..

Д-р Павел Цочев Цочев  itemprop=

Д-р Павел Цочев Цочев

Д-р Павел Цочев Цочев е специалист по Ортопедия и травматология в гр. Монтана. По настоящем е началник на Отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД – гр. Монтана. Намира се на втория етаж в централния корпус на болницата.
Монтана, ул. Цар Борис ІІІ № 11, каб.319

Д-р Павел Цочев Цочев е специалист по Ортопедия и травматология в гр. Монтана. По настоящем е началник на Отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД – гр. Монтана. Отделението по ортопедия и травматология на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана е с ІІ ниво на компетентност. Намира се на втория етаж в централния корпус на болницата и предлага оперативно и неоперативно лечение на травмите и ортопедичните заболявания: травми на крайниците, таза и гръбначния стълб ортопедични заболявания Отделението разполага със самостоятелен операционен блок, който включва: предоперационна зала 2 операционни зали гипсовъчна зала Операционният блок разполага с: пълни набори от инструментариум за конвенционална, костна и мекотъканна хирургия набори за специализирана хирургия за екстра- и интрамедуларна остеосинтеза набори за високоспециализирана хирургична дейност (артроскопия) универсална операционна маса два броя телевизионно – рентгенови уредби (с електронно усилване на образа и подвижно С-рамо) подвижна рентгенова уредба тип “Кугел” анестезиологична апаратура По договор с НЗОК – диагностика и лечение по 12 клинични пътеки.

Д-р Павел Цочев Цочев - отрасли:


Медицина, Здравеопазване,

Последни новини


Силата на Кленовият сироп

Виж още..

Асфалтиране на малки и големи площи

Виж още..

Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..