Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Д-р Яна Кацарова - Вижте още

Д-р Яна Кацарова

Яна Кацарова е психоаналитичен психотерапевт от 10 години и практикува в град София в ВАРИАНТ Б – Център за психологическа консултация и психотерапия. Тя е Магистър по Клинична социална работа и Доктор по психология. Професионалните и направления са: Психиатрия в общността, Работа по
Яна Кацарова
Д-р Яна Кацарова:

Д-р Яна Кацарова, Дoктop пo пcиxoлoгия на Нов български университет
Д-р Яна Кацарова е Психоаналитично ориентиран психотерапевт.


Яна Кацарова Д-р Яна Кацарова предоставя психологическо консултиране и психотерапия за хора, които:

 • преживяват труден момент в живота си;
 • имат трудности в отношенията и общуването с близките и околните;
 • наскоро са им се случили значими житейски събития;
 • преживели са загуба на много близък човек;
 • преживели са събитие, което преобръща живота им необратимо;
 • имат нужда от място, където да преосмислят как да преодолеят свои трудности и да променят живота си.
Изследвания и публикации на Д-р Яна Кацарова

 • “Индивидуален план от грижи (ИПГ) за пациенти с тежка психична болест (ръководство за водещи на случаи)”. Плана е изготвен съвместно с д-р Владимир Сотиров и Димитър Германов)
 • – Бюлетин на Българска психиатрична асоциация; брой 3/4, 2002.
 • “Прилагането на програми за психосоциална рехабилитация в Български контекст” , програмата е изготвена заедно с д-р Владимир Сотиров, д-р Ирина Лазарова, Ваня Величкова и Димитър Германов)
 • - Бюлетин на Българска психиатрична асоциация; брой 3/4, 2004.
 • “Кризисни състояния и кризисни интервенции в психиатричната практика” (заедно с д-р Владимир Сотиров и Димитър Германов)
 • – “Психиатрия”, Издателска къща “Стено”, 1 / 2004.
 • “Технологии за обезпечаване на интегрирането на хора с хронично психично заболяване на конкурентния пазар на труда в контекста на съвременното разбиране за същността и ролята на програмите за психосоциална рехабилитация” - (заедно с Димитър Германов и Петър Карагинев) – Бюлетин на Българска психиатрична асоциация; брой 2 / 2004.
 • Poster presentation at European Conference “Recovery and Reform: Psychosocial Rehabilitation and Community Care”, Prague, Czech Republic, June 2nd - 4th 2005:
 • “Transitional Employment Program: the Bulgarian Solution”; Y. D. Kazarova, P. S. Karaginev, R. H. Uzunova, V. S. Velichkova and D. A. Germanov.
 • „Оценка на себестойността и ефективността на психично здравните грижи в България” –Списание „Социална медицина” ; брой 1/2013г


Яна Кацарова Члeнcтвa на Д-р Яна Кацарова

 • Българско психоаналитично общество (БПО)
 • Бългapcкa acoциaция пo пcиxoтepaпия (БA?)
 • Бългapcкa Acoциaция нa coциaлнитe paбoтници (БACP)
 • Cдpyжeниe Oбщecтвo Aдaптaция
 • Cдpyжeниe зa paзвитиe нa пcиxocoциaлнaтa pexaбилитaция в Бългapия
 • Cдpyжeниe Дeцa нa вpeмeтo


Paзpaбoтвaнe и пpeпoдaвaнe нa програми в следните професионални направления

 • Психиатрия в общността. Психично здраве, за хора със затруднения в социалното функциониране поради наличие на хронично психично разстройство.
 • Разработване и преподаване на учебни програми в областта на психичното здраве, свързани с промоция на психично здраве и развиване на специализирани програми от грижи в общността.
 • Домашно насилие. Психично здраве за хора, жертви на насилие и трафик и техните семейства.


Яна Кацарова
www.dr-katzarova.business.bg

Д-р Яна Кацарова - отрасли:


Медицина, Здравеопазване, Социални Дейности,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..