СМДЛ ДИГОРА ЕООД  itemprop=

СМДЛ ДИГОРА ЕООД

Рентгенов кабинет за зъбни снимки, оборудван с дигитална апаратура KODAK. Рентгенов кабинет за зъбни снимки Дигора предлага всички видове рентгенови графии в лицево-челюстна област. Кабинетът е оборудван с дигитална апаратура KODAK, чрез която се получават изключително висококачествени
ДИГИТАЛНИ РЕНТГЕНОВИ КАБИНЕТИ ЗА ЗЪБНИ СНИМКИ Рентгенов кабинет за зъбни снимки Дигора предлага всички видове рентгенови графии в лицево-челюстна област. Кабинетът е оборудван с дигитална апаратура KODAK, чрез която се получават изключително висококачествени дентални рентгенографии, с отлична диагностична стойност.Кабинетът предлага: Сегментни (паралелни) графии Дигитални панорамни(OПГ) графии - (могат да бъдат получени на филм, на диск или на e-mail) Дигитални телерентгенографии - (могат да бъдат получени на филм, на диск или на e-mail) Максиларни синуси - (могат да бъдат получени на филм, на диск или на e-mail) ТМС - (могат да бъдат получени на филм, на диск или на e-mail) Фас - (могат да бъдат получени на филм, на диск или на e-mail) Симпсън Bitewing

СМДЛ ДИГОРА ЕООД - отрасли:


Медицина, Здравеопазване, Рентген,
4.6 5