Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

СОКОЛОВА ЕООД - Вижте още

СОКОЛОВА ЕООД

Счетоводна Къща „СОКОЛОВА” ЕООД е специализирана в сферата на счетоводството. Фирмата предлага широка гама счетоводни услуги както и индивидуално месечни и еднoкратни услуги за малки средни и големи фирми с различни интереси, самоосигуряващи се лица, както и индивидуални услуги.
СОКОЛОВА ЕООД Счетоводни Услуги Перник

"СОКОЛОВА" ЕООД

Счетоводна Къща Соколова ЕООД е започнала своето развитие от 10 години насам. Тя е специализирана в сферата на счетоводството и финанси. През тези години успява да спечели доверието на своите клиенти и изгради професионалният си имидж.

Счетоводна къща Соколова ЕООД поема тежестта по водене на счетоводството, заплатите и данъците, а Вие по- правилното управление на Вашият бизнес. Защитава интересите Ви и помага да решите набелязаните си задачи, увеличавайки печалбата и намалявайки проблемите.

Това го постигаме благодарение на нашата компетентност, професинализъм и дългогодишен опит на екипът ни, който е съставен от амбициозни и висококвалифицирани специалисти в бранша. Рутинната ни практика ни прави изключително гъвкиви с ефетивно обслужване на клиентите ни, към които подхода е индивидуален.

Фирмата предлага широка гама счетоводни услуги, като: изготвяне на годишни, индивидуално месечни и еднoкратни услуги за малки средни и големи фирми, самоосигуряващи се лица и други с различни интереси. За партньорството ни предлагаме споразумителен договор за обслужване с който гарантираме за пълна конфиденциалност на Вашите данни. С нашето обслужване, Вашият бизнес се разраства и развива.

Нашите клиенти получават точна, достъпна и разбираема информация за процесите в своя бизнес, което осигурява вземането на правилни управленски решения. За да облекчим техните вноски, предлагаме счетоводен абонамент, с който може да спестяват от атрактивните бонус системи. Ние сме съпричастни с техните затруднения и проблеми.

Счетоводната къща актуализира дейността си по всички последни изисквания в областта на счетоводството, данъчното законодателство и осигуряване. Ние сме съобразени с нормативната база, уреждаща Вашата стопанска дейност.

Счетоводна къща Соколова ЕООД ще работи за Вас и Вашият просперитет. Доверете се на нашият екип от специалисти.

Нашите услуги за Вашият бизнес

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан, счетоводна политика и данъчна стратегия
 • Осчетоводяване на първичните документи, завеждане на счетоводните регистри и ежемесечно изчисляване на финансов резултат
 • Подготовка и регистрация на фирмата по Закона за данък върху добавената стойност
 • Ежемесечно изготвяне и подаване на дневници и справки-декларации по Закона за данък върху добавената стойност
 • Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период и изготвяне на Годишна данъчна декларация
 • Изготвяне на Годишен Финансов Отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и Приложения съгласно счетоводното законодателство

СОКОЛОВА ЕООД Счетоводни Услуги ПерникСОКОЛОВА ЕООД Счетоводни Услуги Перник

 • Данъчни консултации и данъчна защита по корпоративно данъчно облагане, облагане на физически лица, ДДС
 • Обработка на счетоводните документи – проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител
 • Изготвяне на счетоводни справки,платежни нареждания за данъчните и осигурителни задължения на фирмата
 • Обработка на банкови извлечения и документи за командировка в страната и чужбина
 • Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения.Подготовка на данъчни справки и уведомления.Представителство пред органите на НАП и НОИ. Счетоводни и трудово – правни консултации

ТРЗ ЗА ДРУЖЕСТВА С РАЗЛИЧЕН БРОЙ ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВ И ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР

 • Начисляване на социални и здравни осигуровки на служителите и собствениците, изготвяне на платежни документи и подаване на данни за осигурените лица в Националния осигурителен институт
 • Изготвяне на трудови и граждански договори, ведомости за заплати на служителите, сметки за изплатени хонорари
 • Представителство пред НАП при провеждането на ревизии по ЗКПО, ЗДДС, ЗА, ЗДДФЛ и заверки на трудов стаж
СОКОЛОВА ЕООД Счетоводни Услуги Перник

СОКОЛОВА ЕООД - отрасли:


Счетоводни Услуги,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..