Д-р Павлина Паунова - Вижте още

Д-р Павлина Паунова

Д-р Павлина ПАУНОВА има придобити специалности по "Вътрешни болести" и "Нефрология". Започва трудовата си кариера в Общинска болница Свиленград, където работи като ординатор във Вътрешно отделение, а по-късно е завеждащ Отделение по хемодиализа при същата болница.
Пловдив, бул. България 234, МБАЛ Пловдив, ет. 3 отделение по хемодиализа

Д-р Павлина ПауноваД-р Павлина ПауноваД-р Павлина Паунова
Д-р Павлина ПАУНОВА
Д-р Павлина Паунова

Д-р Павлина ПАУНОВА има придобити специалности по "Вътрешни болести" и "Нефрология".
Член е на Европейската асоциация по Хемодиализа и Трансплантация.

Започва трудовата си кариера в Общинска болница Свиленград, където работи като ординатор във Вътрешно отделение, а по-късно е завеждащ Отделение по хемодиализа при същата болница.

Член е на Европейската асоциация по хемодиализа и трансплантация.

Д-р Павлина Паунова - отрасли:


Медицина, Здравеопазване, Вътрешни Болести,
4.5 2