ВАТОНИ ВН ЕООД - Вижте още

ВАТОНИ ВН ЕООД

ВАТОНИ ВН ЕООД организира и провежда курсове по: Обучение за придобиване свидетелство за правоуправление категория АМ, кат. В, кат. С. Начална квалификация на кандидати за придобиване карта за квалификация на водачи на автомобили за превоз на пътници и товари.
ВАТОНИ ВН ЕООД
За нас

ВАТОНИ ВН ЕООД организира и провежда курсове по:

ВАТОНИ ВН ЕООДВАТОНИ ВН ЕООД
  • Обучение за придобиване свидетелство за правоуправление категория АМ, кат. В, кат. С
  • Начална квалификация на кандидати за придобиване карта за квалификация на водачи на автомобили за превоз на пътници и товари
  • Периодично обучение на кандидати за придобиване карта за квалификация на водачи на автомобили за превоз на пътници и товари
  • Обучение на водачи, превозващи опасни товари по шосе - АДР
  • Обучение на водачи, лишени от свидетелство за правоуправление ПО ЧЛ. 157 ОТ ЗДП / за липса на контролни точки/
  • Възстановяване на контролни точки

Обучението по теория се извършва в учебния кабинет, който се намира в гр. Плевен, ул. „Васил Левски”, N 1 /Сградата на ОАПС до пазара/.

ВАТОНИ ВН ЕООД
3.6 14