Последни новини


Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Принтери за етикети - как да изберете подходящия за вашите нужди?

Виж още..

Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

СМДЛ Микробиолаб - Вижте още

СМДЛ Микробиолаб

СМДЛ “Микробиолаб” извършва микробиологична диагностика на широк кръг инфекции с изследване на следните материали: урини (урокултура), вагиналени, цервикални, простатни, уретралени секрети. Гърлени, носни, очни, ушни, храчки и раневи секрети. В лабораторията се извършват и
София, ж.к. Младост 1, бл.49 Б, вх. 2 /зад пицария Ла Скала/

СМДЛ “Микробиолаб”
СМДЛ “Микробиолаб” извършва дейности, включващи клинико-микробиологични, паразитологични, вирусологични и санитарно-микробиологични изследвания с диагностична и профилактична цел. Лабораторията работи в съответствие с Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на СМДЛ “МИКРОБИОЛАБ” ЕООД, Медицинския стандарт по Клинична микробиология, правилата за добра медицинска практика и според изискванията на Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) Wayne, Pennsylvania USA. Нейна основна задача се явява поставяне на етиологична диагноза на инфекциозните заболявания, санитарно-микробиологични изследвания като контрол на качеството на питейни води, профилактични изследвания за наличие на легионелни бактерии във води, контрол на провежданите дезинфекционни и стерилизационни мероприятия.

ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

СМДЛ “Микробиолаб” извършва микробиологична диагностика на широк кръг инфекции с изследване на следните материали: серуми, урини (урокултура), вагиналени, цервикални, простатни, уретралени, гърлени, носни, очни, ушни, храчки и раневи секрети.

В лабораторията се извършват и високоспециализирани изследвания с изолиране и идентификация на облигатни анаероби, /род Clostridium, Bacteroides, Fusobacterium, Prevotella, Porphyromonas, Bilophila, Veillonella, Peptostreptococcus, Actinomyces, Propionibacterium, Bifidobacreium, Eubacterium/ изолирани от различни клинични материали – раневи секрети, ексудати, зъбни материали. Диагностицира се Clostridium difficile и се определят токсини А и В директно във фецес на пациенти с антибиотико-асоциирана диария и псевдомембранозен колит.

Извършва се изследване на фекални проби за патогенни чревни бактерии - Salmonella, Shigella, диарогенни E.coli, Campylobacter.

Диагностиката на Helicobacter pylori, причинител на гастрити, язвена болест и карцином на стомаха се осъществява с фекален тест за доказване на хеликобактер пилори антиген.

Клинични материали от болни – серуми и урини, се изследват за Legionella и легионерска болест.

В лабораторията се извършват серологични изследвания за Кампилобактер и Йерсиния ентероколитика /Y. enterocolitica О3 и О9/, причинители на реактивен артрит и Гилен Баре синдром, както и серологични изследвания за бруцелоза: B.abortus и B.melitensis, причинители на заболявания по едрия и дребен рогат добитък и В.canis - кучешка бруцелоза.

Серологично изследване за фелиноза, болест на котешкото одраскване, с доказване антитела срещу причинителите: Bartonella quintana, Bartonella henselae

Санитарно-микробиологични изследвания на работни повърхности и ръце, водни проби от плувни басейни и питейна вода, както и изследване на вода от душове и водопроводни системи за Legionella.

Паразитологичните изследвания включват: прегледи, консултации, изследвания за токсоплазмоза, токсоплазмоза и бременност, ехинококоза (кучешка тения), трихинелоза, токсокароза, урогенитална трихомоназа, чревни паразити, консултации при пътуване в тропически страни, профилактика на малария и други тропически паразитни заболявания, лечение, проследяване на състоянието.

Къде другаде да ни откриете?

гр. София

ул. Кореняк № 17
/в сградата на ДКЦ 12 ЕООД/
тел.:927-60-04 в.251; 0888 51 04 94
гр. София

ж.к. Младост 1, бл.49 Б, вх. 2
/зад пицария Ла Скала/
тел.:0884 21 18 61

Офиси на СМДЛ Микробиолаб

СМДЛ Микробиолаб - Вижте още

СМДЛ Микробиолаб

СМДЛ Микробиолаб извършва микробиологична диагностика на широк кръг инфекции с изследване на следните материали: урини (урокултура), вагиналени, цервикални, простатни,Легионела, смивки, отривки, уретралени секрети. Гърлени, носни, очни, ушни, храчки и раневи секрети. В
София, ул. Ал. Станишев” №17

02/ 925 14 15 в. 237; 0887 85 26 56
СМДЛ Микробиолаб - Вижте още

СМДЛ Микробиолаб

СМДЛ “Микробиолаб” извършва микробиологична диагностика на широк кръг инфекции с изследване на следните материали: урини (урокултура), вагиналени, цервикални, простатни, уретралени секрети. Гърлени, носни, очни, ушни, храчки и раневи секрети. В лабораторията се извършват и
София, ул. Кореняк № 17 /в сградата на ДКЦ 12 ЕООД/

927-60-04 в.251; 0888 51 04 94
Последни новини


Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Принтери за етикети - как да изберете подходящия за вашите нужди?

Виж още..

Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..