МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ ООД  itemprop=

МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ ООД

„МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ” ООД е консултантска компания, специализирана в областта на околната среда и екологичното законодателство. Компанията подготвя целия спектър от документи свързани с българското и европейско екологично законодателство, като оказва пълно съдействие на своите клиенти при
Бургас, ул. \"Генерал Скобелев\" №6

\"МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ\" ООД е иновативна и гъвкава компания основна с цел улесняване на бизнеса в областта на екологичното законодателство. Специализирани сме, като многопрофилна експертна и консултантска фирма в областта на екологията и околната среда. Поради опитите за синхронизиране с Европейските изисквания и рамки, Българското Екологично законодателство се развива много динамично, което от своя страна затруднява бъдещи инвеститори и работещ бизнес. Големият брой законови и подзаконови нормативни актове и липсата на яснота и практика по прилагането им, води до объркване и много несъответствия между изискванията към бизнеса и действителната обстановка. Компанията е внедрила модерни и иновативни подходи на работа със своите клиенти, което увеличава ефективността и намалява максимално техните ангажименти в работния процес. Ние разполагаме с екип от експерти, който обхваща пълната гама компоненти и фактори на околната среда, като при необходимост се ползват външни услуги на учени и доказани специалисти. Тясното сътрудничество между различните експерти в рамките на нашия колектив, ни позволява да се ангажираме и успешно да реализираме проекти с различна степен на сложност и обхват. Подробности за нашия колектива можете да разгледате тук.

МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ ООД - отрасли:


Консултантски Услуги,
5 1