Доц. д-р Лъчезар Маринов - Вижте още

Доц. д-р Лъчезар Маринов

Доц. д-р Лъчезар Маринов, д.м. – специалист по педиатрия и детска ревмокардиология, републикански консултант по педиатрия и детска кардиология. Роден на 05.07.1953 г. в гр. В. Преслав. Завършва медицина през 1980 г. в МУ - Варна.
Варна, бул.Христо Смирненски 1,ет.5

Доц. д-р Лъчезар МариновДоц. д-р Лъчезар Маринов


Доц. д-р Маринов, д.м.
Доц. д-р Лъчезар Маринов, д.м. – специалист по педиатрия и детска ревмокардиология, републикански консултант по педиатрия и детска кардиология. Роден на 05.07.1953 г. в гр. В. Преслав. Завършва медицина през 1980 г. в МУ - Варна.

Още за доц. д-р Маринов, д.м.

През 1987 придобива специалност по педиатрия, през 1992 г. - специалност по детска ревмокардиология. През 2003 година защитава дисертация областта на детската кардиология на тема “Първична артериална хипертония сред юноши от град Варна на възраст от 14 до 18 години (клинико-епидемиологични проучвания)”, придобива научно-образователна степен „доктор“.

През 2010 година се хабилитира към Катедрата по Педиатрия и Мед. Генетика – МУ Варна. Има над 120 публикации и участия в национални и международни конгреси, симпозиуми, научни сесии и конференции. Основните научни интереси са в областта на детската ревмокардиология – вродени сърдечни малформация, хипертензинология, ритъмно-проводни нарушения, заболявания на миокарда, перикарда, системни заболявания на съединителната тъкан, общопедиатрични проблеми и др. Член на БЛС, Българска педиатрична асоциация, Дружество на кардиолозите в България, Асоциация на детските кардиолози, Българска лига по Хипертония – член на УС, Българска асоциация по ултразвук в медицината, Българско ревматологично дружество, ESH, ESC. Участва в научни проучвания и изпитвания на лекарствени средства в областта на педиатрията и детската кардиология.

Доц. д-р Димитричка Близнакова, д.м. - педиатър, специалист детска нефрология. През 1978 г. завършва медицина в МУ - Варна. През 1984 г. придобива специалност по педиатрия, през 1989 г.- специализация по абдоминална ехография в Нефрологична клиника на МА – София.

През 1991 г. защитава дисертация, като придобива научно-образователна степен „доктор по медицина". От 1987 г. работи като асистент в Катедра по педиатрия, МУ – Варна, а от 2005 г. е главен асистент в същата катедра.

Доц. д-р Лъчезар Маринов - отрасли:


Медицина, Здравеопазване, Педиатър,
5 1