Д-р Валентина Величкова  itemprop=

Д-р Валентина Величкова

Като личен лекар Д-р Величкова провежда профилактични медицински прегледи на своите пациенти, като следи за здравето им и ако е необходимо назначава лечение или консултации със специалист. Д-р Валентина Величкова извършва редици дейности, част от коита са:
Велико Търново, ул. Марно поле 21, каб.116

Д-р Валентина Величкова е общопрактикуващ лекар, който практикува в гр. Велико Търново Д-р Величкова Като личен лекар Д-р Величкова провежда профилактични медицински прегледи на своите пациенти, като следи за здравето им и ако е необходимо назначава лечение или консултации със специалист. Д-р Валентина Величкова извършва редици дейности, част от коита са: Консултативни прегледи Оценка на здравословното състояни на пациента Провеждане на профилактични и диспансерни прегледи Физиотерапия

Д-р Валентина Величкова - отрасли:


Медицина, Здравеопазване, Общопрактикуващи Лекари,
1 1