Д-р Слави Филчев - Вижте още

Д-р Слави Филчев

Д-р Слави Филчев е роден в гр. Видин през 1956 г. Завършва медицина в Медицинска академия през 1983 г. с отличен успех. Защитава кандидатска дисертация в Полша с тематика функционалните изследвания на дишането при децата с астма. Специализира 2 години във Франция върху патология на съня и
София, бул.Столетов 67А, ет.3(пета градска б-ца)

Д-р Слави Филчев е детски пневмолог и фтизиатър в гр. София.

Д-р Слави Филчев
Д-р Филчев
Д-р Слави Филчев

Д-р Слави Филчев е роден в гр. Видин през 1956 г. Завършва медицина в Медицинска академия през 1983 г. с отличен успех. Защитава кандидатска дисертация в Полша с тематика функционалните изследвания на дишането при децата с астма. Специализира 2 години във Франция върху патология на съня и респираторната адаптация на новороденото.

В продължение на 20 години е главен асистент към Катедра по педиатрия на Медицински Университет – София и работи в Детска клиника по пулмология и респиратерна алергия – Александровска унверситетска болница. Има специалности педиатрия, детска пулмология, магистратура по здравен мениджмънт.

Има повече от 70 научни публикации, главен едитор е на сайта AllergyCases.com. Говори английски, френски, полски, руски. Понастоящем завежда Отделение по педиатрия на УМБАЛ “ Света Анна“ – София.

Д-р Слави Филчев - отрасли:


Медицина, Здравеопазване,
5 1