Доц.д-р Лилия Иванова  itemprop=

Доц.д-р Лилия Иванова

Доц. д-р Лилия Иванова е вирусолог Варна. Родена на 30.08.1951 г. в гр. Попово. Завършва медицина във ВМИ –Варна през 1976 г. От 1978 г. е преподавател в Катедра Микробиология и вирусология – филиал гр. Добрич. От 1989 г. е главен асистент в МУ – Варна, Катедра микробиология и вирусология
Доц.д-р Лилия Иванова Родена на 30.08.1951 г. в гр. Попово, обл. Търговище Завършва медицина във ВМИ –Варна през 1976 г От 1978 г. е преподавател в Катедра „Микробиология и вирусология” – филиал гр. Добрич От 1989 г. е главен асистент в МУ – Варна, Катедра „Микробиология и вирусология” От 2002 г. работи като лекар – асистент и по-късно лекар-доцент в Лаборатория по клинична микробиология и вирусологи – УМБАЛ „Света Марина” – Варна През 1982 г. придобива специалност по Вирусология

Доц.д-р Лилия Иванова - отрасли:


Медицина, Здравеопазване,
4.5 2