Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Финкон ЕООД - Вижте още

Финкон ЕООД

Финкон ЕООД е счетоводна кантора в град Бургас. Фирмата предлага цялостно счетоводно обслужване за фирми от малкия и среден бизнес, както и за физически лица. Финкон ЕООД залага на индивидуалният подход към всеки клиент.
Бургас, кв. Възраждане, ул. Александър Стамболийски 5

Финкон ЕООДФинкон ЕООДФинкон ЕООД
За нас
Финкон ЕООД е счетоводна кантора в град Бургас. Фирмата предлага цялостно счетоводно обслужване за фирми от малкия и среден бизнес, както и за физически лица. Финкон ЕООД залага на индивидуалният подход към всеки клиент.
Какво предлагаме?
Услуги

Част от счетоводните услуги, които може да ви предложим са:

 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с желанието на клиента и спецификата на фирмената дейност
 • Обработка на счетоводните документи – проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител
 • Текущо и навременно осчетоводяване на счетоводните документи
 • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи
 • Подържане на регистри съобразно нуждите на ръководството
 • Финкон ЕООД
 • Изготвяне на амортизационен план за дълготрайните активи и начисляване на амортизации
 • Подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка -Декларация по Закона за данък върху добавената стойност
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации
 • Изготвяне на счетоводни справки
 • Обработка на банкови извлечения
 • Обработка на документи за командировка в страната и чужбина
 • Изготвяне на платежни нареждания за данъчните и осигурителни задължения на фирмата
 • Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления
 • Представителство пред органите на НАП и НОИ
 • Счетоводни и трудово – правни консултации
 • Изготвяне на месечна справка за финансовият резултат на фирмата

Финкон ЕООД - отрасли:


Счетоводни Услуги,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..