Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Скорост 2011 ООД  itemprop=

Скорост 2011 ООД

Автошкола Скорост 2011 ви предлага професионално обучение за всички категории! ADR, професионална компетентност на водача, Електрокари и мотокари, Пътностроителни машини.
Автошкола Скорост 2011 Автошкола Скорост 2011 ви предлага професионално обучение за всички категории! ADR, професионална компетентност на водача, Електрокари и мотокари, Пътностроителни машини.                    Професионална компетентност ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ На обучение за придобиване на първоначална квалификация подлежат професионалните водачи със свидетелства за управление от категории D1, D1+E, D, D+E, придобити след 10 септември 2008 г. и категории C1, C1+E, C, C+E, придобити след 10 септември 2009 г. - ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ Това обучение се отнася за всички професионални водачи, които са придобили правоспособност за управление на МПС от подкатегории D1, D1+E и категории D или D+E - преди 10.09.2008г., от подкатегории С1, C1+E и категории C или C+E - преди 10.09.2009г. Необходими документи: Копие от шофьорска книжка, снимка паспортен формат, Лична карта.                    Превоз на опасни товари Обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари в съответствие с Наредба 40 на МТ. Това обучение обхваща следните четири модула: ОСНОВЕН КУРС - всеки професионален шофьор, който извършва превоз на опасни товари, трябва да притежават свидетелство, издадено от ИА"Автомобилна администрация", удостоверяващо, че той е преминал базисен курс на обучение и е положил успешно изпит относно изискванията, които трябва да бъдат спазвани при превоз на опсани товари. 2. ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ В ЦИСТЕРНИ - специализиран курс за шофьори, който има задължителен елемент за водачите на транспортни средства превозващи опасни товари в неподвижно монтирани цистерни или в демонтируеми цистерни с вместимост надвишаваща 1 куб.м., батерийни превозни средства, контейнери-цистерни, или многоелементни газови контейнери с индивидуална вместимост над 3 куб.м. 3. ПРЕВОЗ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ИЗДЕЛИЯ ОТ КЛАС 1 -специализиран курс, приложим при автомобилен превоз и товаро-разтоварни операции на барут, датонатори, патрони, фойерверки, експлозиви и техните химически смеси. 4. ПРЕВОЗ НА РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИАЛИ ОТ КЛАС 7 - целта на специализирания курс за превоз на радиоактивни вещества и материали, който се осъществява в съответствие със Спогодбата ADR, е да се защитят хората, имуществото и околната среда от радиационно въздействие по време на превоз на радиоактивни материали. Обучението на водачите приключва с изпит, който се полага пред ИА "Автомобилна администрация". След успешното полагане на изпита ИА "АА" издава АДР свидетелство на водача, като неговата валидност е 5 години. Съгласно разпоредбите на Европейската спогодба, в годината на изтичане на валидността на свидетелството, водачът трябва да премине опреснителен курс и да положи успешен изпит преди датата на изтичане на валидността на свидетелството. ОПРЕСНИТЕЛНИТЕ КУРСОВЕ са с хорариум до 16 часа и целят запознаване с настъпилите изменения в разпоредбите на спогодбата през извиналия 5 годишен период.                    Електрокари и мотокари Обучението е част от модулното обучение по специалността "Автотранспортна техника". То се извършва съгласно изискванията на Наредба 1 от 10.04.2006г. на МОН. Основните елементи в програмата са Класификация на карите. Технически характеристики на виличните кари. Основни елементи и възли на виличните кари. Устойчивост на карите-високоповдигачи. Основни правила при работа с вилични кари. Поемане на транспортираните товари. Движение по наклон. Товароподемност на виличния високоповдигач. Преценка на масата на товара. Организация на работата в складове, обслужвани с вилични кари. Нормативни документи. Учебни филми. Оценяване. При необходимост се разглежда допълнителен модул за безопасна работа при управление на газокар Завършилите курса получават Свидетелство за правоспособност по образец на МОН.                    Пътно строителство машини Автошкола Скорост 2011 организира курсове за придобиване на правоспособност за управление на пътностроителни машини, както и опреснително периодично обучение за повишаване на квалификацията на водачите.                    www.scorost2011.wix.com

Скорост 2011 ООД - отрасли:


Автошколи,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..