Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Нотариус Милена Тодорова - Вижте още

Нотариус Милена Тодорова

Нотариус Милена Тодорова извършва нотариални и правни сделки с нотариални актове, договори, пълномощни, декларации, разписки и други документи с нотариална заверка на подпис, прехвърляне МПС, консултации в областта на вещното и търговското право.
Кюстендил, бул.Цар Освободител 78, ет.2

Нотариус Милена Тодорова
Нотариус Милена Тодорова
Нотариус Милена Тодорова е регистрирана в нотариалната камара на Република България под номер 604.Тя практикува от дълги години.
За нас:

Нотариус Милена Тодорова извършва правни сделки с нотариални актове, договори, пълномощни, декларации, разписки и други документи с нотариална заверка на подпис, прехвърляне МПС, консултации в областта на вещното и търговското право.

Какви услуги предлага нотариус Тодорова:

 • Сделки с недвижими имоти – продажби, дарения, замени, договор за издръжка и гледане и др.
 • Договор за доброволна делба на имоти
 • Нотариус Милена Тодорова
 • Моторни Превозни Средства (МПС) - разпоредителни сделки
 • Договори за Наем - консултации, подготовка и удостоверяване на подписи и съдържание
 • Договори за Заем, Лизинг, Авторски права и др. - консултации, подготовка и удостоверяване на подписи и съдържание
 • Завещания
 • Ипотеки
 • Декларации за деца в чужбина
 • Подпис, дата и съдържание на всички видове пълномощни - подготовка и удостоверяване
 • Преписи от официални и частни документи (подготовка на тръжни книжа) - удостоверяване верността им
 • Подписи и съдържание на договори за прехвърляне на дружествени дялове, цесия и други корпоративни сделки - консултации, подготовка и удостоверяване
 • Брачни договори - консултации, подготовка и удостоверяване

www.notariustodorova.business.bg


Нотариус Милена Тодорова - отрасли:


Услуги, Нотариус,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..