д-р Борян Бужов - Вижте още

д-р Борян Бужов

Д-р Борян Бужов д.м. – Специалист Невролог, Мануален терапевт, специалист по Традиционна Китайска Медицина /ТКМ/;Мануална терапия при остри и хронични болки в кръста, шията и гърба; Специализирани масажни техники при болки в кръста, гърба и шията.
София, ул.Искър 22, ет. 1, сградата на Трето ДКЦ

Д-р Борян Бужов
Специалист Невролог, Мануален терапевт, специалист по Традиционна Китайска Медицина /ТКМ/

АДРЕСИ:

град София
Искър 22, ет. 1;
www.drbuzhov.com
www.manualnamedicina.bg

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ:

Мануален терапевт д-р Борян Бужков
 • Мануална терапия и акупунктура при остри и хронични болки в кръста, шията и гърба
 • Специализирани масажни техники при болки в кръста, гърба и шията
 • Мануална мобилизация на периферни стави /напр. “замръзнало рамо”/
 • Акупунктура и електроакупунктура /вкл. аурикулотерапия/ и рефлексотерапия при болести на опорно-двигателния апарат
 • Акупунктура и електроакупунктура при болести на Централна и периферна нервна система
 • Козметична акупунктура – сертифициран специалист към Европейската академия по Козметична Китайска Акупунктура
 • Акупунктура при неврологични, психиатрични и други заболявания

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 • Д-р Борян Бужов завършва медицина в Медицински Университет София, България през 2000 г.
 • През 2003 и 2004 г. работи в Медицински Университет Лайден, Холандия.
 • През 2005 г. защитава дисертационен труд на тема: “Фациоскапулохумерална мускулна дистрофия – клинико-генетично изследване” и е удостоен с награда “Млад учен на годината Акад. Д-р Асен Хаджийолов”
 • През 2006 г. придобива специалност по Нервни болести.
 • От 2010 г. Д-р Бужов работи в областта на мануалната медицина в тясна колаборация с председателя на Българското дружество по Мануална Медицина на Вертеброгенните Заболявания /БДММВЗ/.
 • През 2013 г. Д-р Бужов е избран за секретар на Българското дружество по Мануална Медицина на Вертеброгенните Заболявания /БДММВЗ/.
 • През 2015 г. Д-р Бужов успешно завършва Основен курс по Акупунктура и Моксибустия към Българско Дружество по Традиционна Китайска Медицина
 • През 2017 г. Д-р Бужов е избран за член на управителния съвет на Българското Дружество по Традиционна Китайска Медицина

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КУРСОВЕ:

 • Курс “Съвременни насоки при лечението на неврологичните заболявания (2013)
 • Международен инструкторски курс “Мануалната Медицина и лечение на болката” – Rome, Italy (2013)
 • Курс “Алгоритми за сегментарна диагностика на шиен, торакален и лумбален отдел на гръбначния стълб” (2013)
 • Конференция “Неспецифична болка в кръста и мануална медицина” (2013)
 • Регионален обучителен курс на Европейската Академия по Неврология (2014)
 • Удостоверение за завършено обучение по “МАСАЖ-РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ” – НСА (2014)
 • Конференция “Вертеброгенна болка – диференциална диагноза. Псевдостенокарден синдром” – к.к. Слънчев Бряг (2015)
 • Свидетелство за придобита квалификация “Основи на ТКМ. Пулсова диагностика, диагностика по лицето и езика” – програма Гринспринг, София (2015)
 • Специализация по “Традиционна Китайска Медицина” към Българско Дружество по Традиционна Китайска Медицина (2013-продължава)
 • Обучение по “Мануална терапия за раменен комплекс” проведено от Симон Вулфсонс, Хайфа, Израел към Медицински Университет – Варна, Варна (2015)
 • Световен конгрес по Медицинска Акупунктура (ICMART XVIII) – 10-12 Юни 2016 г., София, България
 • Годишна конференция на Българското Дружество по Мануална Медицина на Вертеброгенните Заболявания – 17-19 Юни 2016, Слънчев Бряг
 • Международен инструкторски курс по Мануална Медицина, 17-19 Септември 2016 г., Варна, България
 • Обучение по Мануална Медицина на Горен крайник, Волфганг Фон Хайман, 20-21 Септември 2016 г., Банкя, България
 • Сертификационен курс за Мануална Терапия на Долен крайник с лектор Д-р Херман Лохер, Германия и Д-р Михаела Хабринг, Австрия
 • Сертифицирано обучение по Акупунктура и Моксибустия в Университета по ТКМ в Нан-Чан , 30 Октомври- 4 Ноември 2017, Нан-Чан, Китай
 • Сертификационен семинар към Медицински Университет по ТКМ - Шанхай и БДТКМ - 25-26 Ноември 2017, София, България
Мануален терапевт д-р Борян Бужков

ЧЛЕНСТВО

 • Българското дружество по Мануална Медицина на Вертеброгенните Заболявания /БДММВЗ/ – секретар.
 • Българско Дружество по Традиционна Китайска Медицина
 • Български лекарски съюз
 • Член на управителния съвет на Българското Дружество по Традиционна Китайска Медицина

Кога се нуждаем от мануална терапия?

Вероятно се питате дали сте подходящи за провеждане на мануална терапия и дали тя би помогнала за Вашия проблем.

Мануален терапевт д-р Борян Бужков

Всеки пациент с доброкачествен болков синдром, с гръбначен произход, може да се възползва от възможностите на мануалната медицина. В основата на тези синдроми обикновено стоят болести на междупрешленните дискове и стави; на лигаментите, които свързват отделните прешлени на гръбнака; на мускулите участващи в движението на съответния сегмент на гръбначния стълб. Основната цел на всяка мануална техника е облекчаването и премахването на болката.

Съществуващите техники прилагани в шийната /цервикалната/ област са показани при възпаления на шийните гръбначномозъчни коренчета, болки в рамото, цервикогенно главоболие – главоболие с причина дължаща се на заболяване на шийния гръбнак, начални форми на Вертебробазиларна недостатъчност, псевдостенокарден синдром.

Мануален терапевт д-р Борян Бужков

В гръдната област основно показани за лечение са болките в гърба, причинени от промените в междупрешленните стави или ставичките между гръдните прешлени и ребрата. Някои заболявания на шийния гръбнак също могат да се проявят с болки високо на гърба /между лопатките/ и да подлежат на манипулиране.

Болките в поясната област са най-честата индикация, а лумбалния гръбнак най-честата локация на провеждане на мануално-терапевтичните техники. Трябва да се знае обаче, че същата болка може да се предизвика и от прехода на гръбначния стълб от торакалната към поясната му част и че само внимателното познаване на анатомията и много задълбоченото изследване могат да диагностицират проблема. Такава болестна промяна обикновено са комбинира с по-баналната патология на поясната част на гръбнака и изисква комплексно лечение.

Вертебрални манипулации могат да се прилагат по цялата дължина на гръбначния стълб след внимателно изследване на съответния двигателен сегмент. Тези техники се прилагат само от високо профилирани и обучени лекари по мануална медицина от различни медицински специалности – най-често неврология и физикална и рехабилитационна медицина. Всъщност, както посочва Проф. R. Maigne /1978/, се касае за прилагане на „консервативна ортопедична методика”.

Д-р Бужов работи активно в областта на мануалната медицина от 2012 г. , а през 2013 г. е избран за секретар на Българското Дружество по Мануална Медицина на Вертеброгенните Заболявания /БДММВЗ/. През 2015 г. получава удостоверение за работа като иглотерапевт към Българското дружуство по Традиционна Китайска Медицина.

Какви са техниките на мануалната терапия

Мануалната терапия разполага с богат арсенал от средства, за да осъществи основната си цел-облекчаване на болката на пациента и подобряване на функционалното състояние на гръбначния стълб. Такива са:

Релаксиращи техники

Мобилизационни техники

Мануални манипулации, които биват:

Мануален терапевт д-р Борян Бужков
 • Дирекни /натискът се прилага директно върху гръбначния стълб/
 • Полуиндиректни:
  с подпомагане или с противодействие и са комбинация от директни и индиректни техники
 • Индиректни /използват лостове на тялото/

Масажни техники

Мануален терапевт д-р Борян Бужков

Всяка от техниките притежава своите индикации. Някои от тях могат да предшестват другите, като улесняват тяхно провеждане или го правят възможно. Те се прилагат съобразно нивото и степента на увреда на различните отдели /шиен, гръден, поясен/ на гръбначния стълб.

Релаксиращите /отпускащите/ техники подготвят пациента за провеждане на по-сложните мобилизационни и манипулационни техники или са единствените, които се използват при отделни болни.

Мобилизационните техники и мануалните манипулации са основните, с които борави мануалната терапия. Те се провеждат върху конкретен двигателен сегмент, състоящ се от два съседни прешлена и прилежащите му структури. По време и на двата вида техники структурите на двигателния сегмент се поставят в напрежение, което води след себе си оздравителните ефекти на мануалната терапия. Провеждането на техниките е прецизно, индивидуализирано, с малка амплитуда и голяма бързина и спазващо правилото за безболезнената посока на движение в сегмента.

Мануален терапевт д-р Борян Бужков

д-р Борян Бужов - отрасли:


Медицина, Здравеопазване,
3 1