Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

ВИ ЕС ТИ СИ ООД - Вижте още

ВИ ЕС ТИ СИ ООД

Основната ни мисия като “Ви Ес Ти Си” ООД е чрез своята работа да накараме повече работодатели да обърнат по-сериозно внимание към проблемите за безопасността и здравето и да провокираме обмен и взаимодействие между местни експерти в тази област.
Служба по трудова медицина - ВИ ЕС ТИ СИ ООД
ВИ ЕС ТИ СИ ООД
Основната ни мисия като “Ви Ес Ти Си” ООД е чрез своята работа да накараме повече работодатели да обърнат по-сериозно внимание към проблемите за безопасността и здравето и да провокираме обмен и взаимодействие между местни експерти в тази област.

Имате нужда от професионална консултация?

Потърсете ни сега

Услуги

 • Служба по трудова медицина
 • Орган по безопасност и здраве при работа
 • Координатор по безопасност и здраве при работа
 • Обучения
 • Акредитиран орган за контрол
 • Пожарна безопасност
 • ЛПС и работно облекло
Служба по трудова медицина - ВИ ЕС ТИ СИ ООД Служба по трудова медицина - ВИ ЕС ТИ СИ ООД Служба по трудова медицина - ВИ ЕС ТИ СИ ООД Служба по трудова медицина - ВИ ЕС ТИ СИ ООД Служба по трудова медицина - ВИ ЕС ТИ СИ ООД Служба по трудова медицина - ВИ ЕС ТИ СИ ООД Служба по трудова медицина - ВИ ЕС ТИ СИ ООД

Обучения

 • Електробезопасност
 • Заявка за обучение
 • ЗБУТ
 • Обучения на ГУТ/КУТ
 • Обучение за координатор по безопасност и здраве в строителството
 • Обучения, свързани с експозиция на химични агенти при работа
 • Първа долекарска помощ

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

 • Дългогодишен и реален опит на терен в сферата на здравословните и безопасни условия на труд;
 • Участие в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа;
 • Реално проследяване на здравното състояние на всеки работещ;
 • Извършване на интерактивни обучения на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа;
 • Широк диапазон на предлагани услуги;
 • Кратки срокове и своевременна реакция при възникнала необходимост;
 • Качество на предлаганите услуги без компромиси и в най-кратки срокове;
 • Балансирани услуги като “разход-полза за клиента”;
 • Уважение, доверие, почтеност и прозрачност във взаимоотношенията с нашите клиенти и партньори и не на последно място - конфиденциалност;
 • Гарантирано и видимо присъствие в обслужваните предприятия.
Служба по трудова медицина - ВИ ЕС ТИ СИ ООД

ВИ ЕС ТИ СИ ООД - отрасли:


Служба по Трудова Медицина,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..