Санамедика  itemprop=

Санамедика

Службата по трудова медицина към фирма Санамедика ЕООД е регистрирана в Министерство на здравеопазването и разполага с екип от компетентни специалисти, които бързо и качествено извършват частично и/или цялостно обслужване на работници
Бургас, ул. „Граф Игнатиев” №7 ет.4, офис 9

Службата по трудова медицина към фирма Санамедика ЕООД е регистрирана в Министерство на здравеопазването и разполага с екип от компетентни специалисти, които бързо и качествено извършват частично и/или цялостно обслужване на работници и служители към предприятия и фирми с разнородни дейности и поле на изява. Ние разполагаме с необходимия ресурс и висок професионализъм, за да създадете здравословни и безопасни условия на труд за Вашите служители, съобразени с българското и европейското законодателство. При нас работят високо квалифицирани специалисти с богат професионален опит в областта трудовата медицина, хигиената и безопасността на труда, които могат да консултират и подпомогнат работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, както и за укрепване на здравето и трудоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа.