Последни новини


Енергийният мениджмънт и неговото нарастващо значение в съвременния свят

Виж още..

Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..

Финуърк ЕООД - Вижте още

Финуърк ЕООД

Предлагаме Ви стриктно счетоводно обслужване основаващо се на най-важните ни принципи: - Изготвяне на индивидуална финансово-счетоводна политика, съобразена с дейността и вида на организацията Ви - Редуциране преките Ви разходи за персонал, както и време за обучението му, мотивация за
София, ул. Твърдишки прохов 23, ет. 7

Финуърк ЕООД
За нас:

Финуърк ЕООД В процеса на своята дейност всеки бизнес се нуждае от прецизна отчетност и навременни консултации по въпросите на данъците.

Всеки собственик трябва да е наясно със финансовото състояние на предприятието, паричния поток , комуникация с органите на държавната администрация и администриране на персонала.

Ние имаме опит в много отрасли на стопанския живот и може да ви предложим съвместна работа с висококвалифициран персонал и външни сътрудници в областта на одита, счетоводството и правото.

Предлагаме Ви стриктно обслужване основаващо се на най-важните ни принципи:

 • Прецизно и качествено счетоводно обслужване
 • Индивидуален подход към всеки клиент
 • Адекватни цени на положения труд от нашите специалисти
 • Пълна конфиденциалност на информацията
 • Обслужване на български, английски и немски език без допълнително заплащане
 • Посещения на място при клиента
 • Комуникация с институции, доставчици и клиенти
 • Екип от опитни професионалисти
Ние сме член на Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия

От Януари 2009 фирма FinWork e приета за член на АССП. Критерии за членство в АССП са:

 • Дейност като специализирано счетоводно и/или одиторско предприятие
 • Чисто съдебно минало на ръководителите на счетоводното предприятие
 • Приемане Устава на АССП и Етичния кодекс на Международната федерация на счетоводителите (IFAC)
С приемането ни за членове на АССП ние гарантираме на нашите клиенти съвестно и коректно отношение, тъй като се приобщаваме към счетоводните предприятия, споделящи висок професионален морал и принципи.


Услуги:

Счетоводно обслужване & данъчни консултации

 • Счетоводна обработка на документи, съгласно българското и европейското счетоводно законодателство
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация
 • Изготвяне на годишни финансови отчети
 • Подаване на декларацията и отчетите в ТД на НАП чрез електронен подпис
 • Изготвяне на годишен статистически отчет
 • Проверка и заверка на годишните финансови отчети от дипломиран експерт-счетоводител
 • Изготвяне на месечна справка-декларация по ЗДДС, съгласно изискванията на ЗДДС
 • Подаване на месечната справка-декларация по ЗДДС чрез електронен подпис
 • Дългосрочна данъчна стратегия съобразена с дейността Ви
 • Оптимизиране на данъците в съгласие с законовите разпоредби
 • Мнение при подписването на важни договори за дистрибуция, външно финансиране, подизпълнители и др. по отношение на данъчно – счетоводния им аспект
 • Прилагане на Спогодби за двойно данъчно облагане и придвижването им в данъчната администрация
Данъчно задължени лица в България

 • Местожителство в България
 • Регистрация и дерегистрация на трудови договори в ТД на НАП
 • Удостоверение за продължително пребиваване за период от 5 години
 • Данъчна регистрация и удостоверение за местно лице в България
 • Социални и здравни осигуровки в България
 • Европейска здравноосигурителна карта
Гореспоменатите регистрации и удостоверения можем да предоставим само на граждани на Европейския съюз.
ТРЗ услуги

 • Изготвяне на трудови договори, декларации за конфиденциалност, длъжностна характеристика
 • Регистрация и дерегистрация на трудови договори в ТД на НАП
 • Регистриране на самоосигуряващи се лица в НОИ
 • Изготвяне на ведомост за заплати и фишове за персонала
 • Месечни декларации за осигурените лица в регистъра на НОИ (Декл. 1 и декл.6)
 • Изготвяне на платежни нареждания за on-line банкиране
 • Изготвяне на документи за персонала - служебна бележка, удостоверение и др.
 • Документи за прекратяване на трудово правоотношение
 • Обработка на документи за болнични и отпуски
 • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
Учредяване на фирми в България

 • Местожителство в България
 • Изготвяне на документация за учредяване на фирма – ЕООД, ООД, ЕТ, АД
 • Съдействие в процеса на учредяване – посещение при нотариус, откриване на набирателна сметка и др.
 • Регистрация и пререгистрация в Търговския регистър
 • Вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър – нов съдружник, промяна на седалище, промяна на размера на капитала и др.
 • Публикуване на ГФО в Търговския регистър
 • Възможност за предоставяне на фирмен адрес

Финуърк ЕООД
Клиенти:

Ние имаме клиенти от Германия, Австрия, България, Гърция, Италия, Естония, Унгария, Румъния, Холандия, Канада, Турция и Нова Зеландия

Финуърк ЕООД

Контакти:

Адрес

България
1404 София
Твърдишки проход 23
Офис сграда Фина 5, ет. 7, офис 28

Телефон: 02-958-1590
Facebook: FinWork
Финуърк ЕООД

Финуърк ЕООД - отрасли:


Услуги, Счетоводни Услуги, Оценители,

Последни новини


Енергийният мениджмънт и неговото нарастващо значение в съвременния свят

Виж още..

Грешки с опаковането на продукти, които да не допускате

Виж още..

Как да изберете автомобилен товарен превозвач според вашите нужди?

Виж още..