Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Веди Консултинг ООД - Вижте още

Веди Консултинг ООД

СЧЕТОВОДНА КЪЩА ВЕДИ КОНСУЛТИНГ ООД предлага цялостно абонаментно счетоводно обслужване на малки и средни фирми. Абонаментното счетоводно обслужване включва: счетоводно отразяване на всички първични документи-фактури, протоколи, банкови извлечения и др.
Веди Консултинг ООД

СЧЕТОВОДНА КЪЩА „ВЕДИ КОНСУЛТИНГ” ООД
Предлага цялостно абонаментно счетоводно обслужване на малки и средни фирми.

Абонаментното счетоводно обслужване включва:

 • Счетоводно отразяване на всички първични документи (фактури, протоколи, банкови извлечения и т.н.)
 • Изготвяне и подаване на месечни декларации и дневници по ЗДДС
 • Веди Консултинг ООД
 • Следене и подаване на текуща информация за вземания и задължения
 • Счетоводно приключване, изготвяне на текущи и годишни справки, отчети и декларации
 • Представителство и защита по време на ревизии и проверки от НАП, НОИ и други
 • Изготвяне на ведомости за заплати и платежни документи за месечните и годишните осигуровки и данъци
 • Трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване, служебни бележки, удостоверения, длъжностни характеристики, трудови и осигурителни книжки
 • Изготвяне и подаване на уведомления за трудови договори, декларации образец 1 и 6 към НАП
 • Обработка и подаване на болнични листове в НОИ, следене на плащанията на обезщетенията
 • Подаване на всички месечни и годишни декларации с електронен подпис
 • Обявяване на годишни финансови отчети в Търговския регистър по електронен пътЦеноразпис:

Размер на фирмата Фирми в сферата на услугите и фармацевтичния бранш Фирми в сферата на търговията, общественото хранене и производството
Цена за фирми, регистрирани по ЗДДС Цена за фирми, нерегистрирани по ЗДДС Цена за фирми, регистрирани по ЗДДС Цена за фирми, нерегистрирани по ЗДДС
Фирми с до 20 документа на месец 100 лв/месец 50 лв/месец 110 лв/месец 60 лв/месец
Фирми с 21 - 50 документа на месец 130 лв/месец 80 лв/месец 145 лв/месец 105 лв/месец
Фирми с 51 - 100 документа на месец 180 лв/месец 130 лв/месец 205 лв/месец 155 лв/месец
Фирми с 101 - 150 документа на месец 230 лв/месец 180 лв/месец 255 лв/месец 205 лв/месец
Фирми с 151 - 200 документа на месец 280 лв/месец 230 лв/месец 305 лв/месец 255 лв/месец
Фирми с 201 - 250 документа на месец 330 лв/месец 280 лв/месец 355 лв/месец 305 лв/месец
Фирми с 251 - 300 документа на месец 380 лв/месец 330 лв/месец 405 лв/месец 355 лв/месец
Фирми с 251 - 300 документа на месец По договаряне По договаряне По договаряне По договаряне

Веди Консултинг ООД

!!! Забележка !!!

Посочените цени са за абонаментно обслужване на фирми с до 5 осигурени лица. Доплащането за повече персонал е както следва:

 • Фирми с 6 – 10 осигурени лица – 20 лв/месец
 • Веди Консултинг ООД
 • Фирми с 11 – 15 осигурени лица – 40 лв/месец
 • Фирми с 16 – 20 осигурени лица – 60 лв/месец
 • Фирми с 21 – 25 осигурени лица – 80 лв/месец
 • Фирми с 26 – 30 осигурени лица – 100 лв/месец
 • Фирми с над 30 осигурени лица – по договаряне

Допълнителни услуги за фирми:

 • Изготвяне и подаване на нулеви месечни декларации по ЗДДС с електронен подпис + подаване на Годишна данъчна декларация на фирми с прекъсната дейност + изготвяне и обявяване в Търговския регистър на нулев Годишен финансов отчет – 30 лв/месец.
 • Изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация на фирми с прекъсната дейност без регистрация по ЗДДС + изготвяне и обявяване в Търговския регистър на нулев Годишен финансов отчет – 50 лв.
 • Еднократно годишно счетоводно приключване на фирми без регистрация по ЗДДС + изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация и Годишен отчет за дейността + изготвяне и обявяване в Търговския регистър на Годишен финансов отчет:
  • Фирми с до 50 документа/година – 150 лв.
  • Фирми с 51 – 100 документа/година – 200 лв.
  • Фирми с 101 – 150 документа/година – 250 лв.
  • Фирми с 151 – 200 документа/година – 300 лв.
  • Фирим с над 200 документа/година – по договаряне.
 • Други услуги и консултации – по договаряне според спецификата

Услуги за физически лица:


 • Изготвяне и подаване на Месечна декларация Образец 1 с електронен подпис на самоосигуряващи се лица със свободни професии + платежни за осигуровки + подаване на Годишна данъчна декларация и Годишна декларация Образец 6 + заверка на осигурителен стаж и доход в НОИ – 30 лв/месец.
 • Изготвяне и подаване на Годишни данъчни декларации – 10 лв + 5 лв/попълнено приложение


Контакти:гр. София, жк Люлин 8, бул. Европа 85
тел./факс +359 2 925 06 52
e-mail: vedi_consult@abv.bg
www.vedi-consult.business.bg
Диана Иванова
0894 460 060

Венета Иванова
0894 460 061


Веди Консултинг ООД

Посочените цени не включват дължимите държавни такси!

Веди Консултинг ООД - отрасли:


Услуги, Счетоводни Услуги,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..