Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

КАМИЯ КОНСУЛТ - Вижте още

КАМИЯ КОНСУЛТ

Камия Консулт ЕООД предлага финансово-счетоводните услуги, бизнес консултиране, правни и данъчни консултации при стриктно спазване на Българското законодателство и защита интересите на нашите клиенти,изготвяне на индивидуален сметкоплан
КАМИЯ КОНСУЛТ
Камия Консулт ЕООД
Камия Консулт ЕООД предлага финансово-счетоводните услуги, бизнес консултиране, правни и данъчни консултации при стриктно спазване на Българското законодателство и защита интересите на нашите клиенти
Камия Консулт ЕООД
 • изготвяне на индивидуален сметкоплан, счетоводна политика и данъчна стратегия на фирмата;
 • текущо осчетоводяване и завеждане на счетоводни регистри;
 • изготвяне на трудови и граждански договори, ведомости за заплати на служителите и сметки за изплатени суми;
 • начисляване на социални и здравни осигуровки, изготвяне на платежни документи и подаване на данни в НАП на хартиен или електронен носител;
 • подготовка и регистрация по Закона за данък върху добавената стойност;
 • ежемесечно изготвяне и подаване на дневници и справки-декларации по Закона за данък върху добавената стойност в НАП на хартиен или електронен носител;
 • изготвяне на платежни документи за дължими данъци и такси;
 • звършване разплащанията в обслужващата банка и получаване на банковите извлечения
 • извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период;
 • изготвяне на Годишна данъчна декларация;
 • изготвяне на Годишен финансов отчет
 • данъчна защита и консултации;
 • обслужване на клиенти по системата Интрастат
КАМИЯ КОНСУЛТ

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..