Дайра - М ООД  itemprop=

Дайра - М ООД

дит по българските и международните стандарти; - консултации по валутния режим,
Фирмата е създадена в София през май 1991 г., а от юни 1992 става и едно от първите одиторски дружества в България. "Дайра - М" предлага: - одит по българските и международните стандарти; - консултации по валутния режим, чуждестранните инвестиции, данъчното облагане на физически и юридически лица, вносно-износния режим, ДДС, трудовото и социалното законодателство - водене на текущо счетоводство, месечни и годишни декларации по ЗДДС и за данък печалба, ведомости за заплати - други услуги - счетоводен анализ, индивидуални справки.

Дайра - М ООД - отрасли:


Услуги, Счетоводни Услуги,