ХОСПИС Свети Мина ЕООД  itemprop=

ХОСПИС Свети Мина ЕООД

разположен на територията на специализираната болница за активно лечение полицево-челюстна хирургия.
Хоспис “Свети Мина“ е разположен на територията на специализираната болница за активно лечение полицево-челюстна хирургия. Екипът 1. Лекари – специалисти - Лицево-челюстен хирург - Невролог - Реаниматор и интензивно лечение - Вътрешни болести 2. Стоматолог - Социален работник - Психолог 3. Медицински сестри 4. Доброволци – болногледачи Хосписът разполага: 1. Стационарна част - 4 легла в две стаи със самостоятелен санитарен възел - Дневна - Столова - Манипулационна - Лекарски кабинет 2. Сектор обслужване по домовете Пациенти - Болни със злокачествени заболявания на главата и шията в терминален стадий - Болни с обширни дефекти налицето и устната кухина - Болни с хронични инвалидизиращи заболявания Как помагаме? ПАЛИАТИВНИ И ТЕРМИНАЛНИ ГРИЖИ 1. Немедицински грижи - Компания, разговори, четене и пр. - Хранене, приемано през устата - Даване на лекарства, приемани през устата - Смяна на постелъчно бельо - Преобличане на пациент - Частичен и цялостен тоалет на тялото и устната кухина - Обслужване с подлога и уринатор 2. Медицински грижи - Обработка и превръзка на хирургични рани - Обработка и превръзка на декубитални рани - Поставяне и поддържане на антидекубитален кръг - Включване и поддържане на система за периферен венозен източник - Поддържане на система на централен венозен източник - Поставяне и поддържане на стомашна сонда - Поставяне и поддържане на трахеостомна канюла - Терапевтичен масаж - Дихателна рехабилитация - Мониторна електрокардиограма - Диагностична електрокардиограма - Поставяне и поддържане на уретрален катетер - Парентерално хранене - Ентерално сондово хранене - Инфузия на кръв и биопродукти - Провеждане на специализирани и високотехнологични изследвания ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ - включва медицински и немедицински грижи за болни, лекувани със злокачествени заболявания, които се нуждаят от специализирано наблюдение и възстановяване ЛИЦЕВО ПРОТЕЗИРАНЕ Изработване и поставяне на ектопротези: - очи - нос - уши - липсващи части от лицето Изработване и поставяне на следрезекционниобтуратори на горната челюст от съвременни силикони. ЧЕЛЮСТНО ПРОТЕЗИРАНЕ Изработване и поставяне назъбни снемаеми протези на горна и долна челюсти. МЕДИКО-СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ - доставка на храна - доставка на лекарства - помощ при осъществяване на лабораторни и уредни изследвания ПСИХО СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА - Психо-социална поддръжка и обсужване на болни със злокачествени заболявания на главата и шията - Обучение за развитие на индивидуални възможности - Обучение за общуване - Обучение за двигателно развитие и координация - Помощ при решаване на психо-социални проблеми - Професионална подготовка на семейството за грижите около болния и за справяне с леталния изход (семейството но болния трябва да е подготвено за това) - Да се помогне на болния да живее “активно и творчески” – до колкото това е възможно Хоспис “Свети Мина” е регистриранс решение №1 по ФД8006/20.09.2002 г. на СГС. До сега през стационарната част на хосписа са преминали над 20 пациента, обект на продължително медицинско наблюдение, лицево и челюстно протезиране. Клинични случаи - Палиативни грижи - Продължително медицинско наблюдение - Медико-социални грижи - Лицево протезиране - Челюстно протезиране - Психо-социална подкрепа Други сайтове за палиативни грижи и лицево протезиране www.eapcnet.org www.hospice.com hospicenet.org hospicecare.com americanhospice.com www.chpca.net ФОРМУЛЯР ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА Фамилия:   Име:   Диагноза:   Телефон:   Факс:               Желая да получа повече информация за:       Палиативни и терминални грижи   Продължително медицинско наблюдение Лицево протезиране   Челюстно протезиране Медико-социално обслужване   Психо-социална подкрепа             Как желаете да получите търсената от Вас информация:       по пощата     по телефона     по Интернет                 Пол:   Жена     Мъж       Възраст:   Адрес:   Град:   Пощенски код:   Страна:  
4.1 7