Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Д-р Емил Бенатов и партньори  itemprop=

Д-р Емил Бенатов и партньори

ългарски Представители по Индустриална Собственост и Лицензирани Оценители Европейски Патенти Представители
София, ул. Люлякова градина, бл. 36Б

Български Представители по Индустриална Собственост и Лицензирани Оценители Европейски Патенти Представители Бюро “Д-р Емил Бенатов и партньори” е едно от най-големите бюра в България, специализирано в областта на закрилата на интелектуална собственост. В нашите три офиса работят трима партньори и двама сътрудника. Главният ни офис се намира в близост до Патентното Ведомство, а нашата правна кантора е разположена в близост до Съдебната Палата в центъра на гр. София. Имаме и представителство-кантора в Украйна и възнамеряваме да разширим нашата международна мрежа. От 01.07.2002 год., когато станахме Европейски Патенти Представители, ние вече представляваме клиенти от различни държави пред Европейското Патентно Ведомство. По-специално, нашите УСЛУГИ са: - Представителство пред Патентното ведомство на Република България - Представителство пред Европейското Патентно ведомство - Представителство пред Украинското Патентно ведомство във връзка със закрила и регистрация на: Изобретения; полезни модели; марки; индустриален дизайн; географски означения; топологии на интегрални схеми; нови сортове и породи; РСТ представителство; представителство по международни марки, международни индустриални дизайни; ноу-хау и търговски тайни; авторски права и софтуер; изготвяме договори за лицензиране, договори за прехвърляне; преговори, посредничество; съдебни спорове; нелоялна конкуренция; съдебно представителство във връзка с всички обекти на интелектуалната собственост; оценка на интелектуална собственост при сделки, апорти в капитала и спорове; трансфер на технологии и бизнес планиране; проучвания; консултации; обучения, лекции, виртуални игри. Нашият девиз е: ВИЕ ИМАТЕ ПРОБЛЕМИ – НИЕ ГИ РЕШАВАМЕ! Това не е само твърдение. Репутацията, която сме придобили привлича все повече и повече клиенти от страната и чужбина. Техният брой нараства от година на година и ние сме убедени, че тази тенденция ще се задържи. В началото 100% от нашите клиенти бяха български граждани. Понастоящем съотношението между нашите чуждестранни и български клиенти е 75 към 25%. Ние сме членове на множество български и световни професионални организации и си сътрудничим активно с колеги по целия свят. Много от тях са наши приятели, което ни радва, тъй като сме част от огромното семейство на консултанти по интелектуална собственост. Ние сме на Ваше разположение за всякакви въпроси. Надяваме се на бъдещо плодотворно сътрудничество с всеки от вас.

Д-р Емил Бенатов и партньори - отрасли:


Услуги, Консултантски Услуги,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..