Последни новини


Силата на Кленовият сироп

Виж още..

Асфалтиране на малки и големи площи

Виж още..

Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..

РОМИНА ЕТ - Румяна Маркова  itemprop=

РОМИНА ЕТ - Румяна Маркова

Фирма Ромина е създадена през 1998 г. в град София. Извършва посредническа дейност по наемане на работа за чужбина като предоставя следните посреднически услуги:
София, ул. Раковски № 108, ет. 5, офис 504

Фирма Ромина е създадена през 1998 г. в град София. Извършва посредническа дейност по наемане на работа за чужбина като предоставя следните посреднически услуги: 1. Информиране и консултиране на търсещите работа лица и на работодателите 2. Психологическо подпомагане на търсещите работа лица 3. Насочване към професионално и/или мотивационно обучение 4. Насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави ХАРАКТЕР И ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА "AU PAIR" - това е културно-образователна програма на Европейския съюз с цел езикова квалификация на младите хора. Отнася се за девойки и младежи, които желаят да продължат образованието си, да подобрят езиковата си подготовка и да разширят общата си култура. Програмата цели усъвършенстване на езика на приемащата страна, запознаване с нейната култура, бит и традиции чрез интегриране на чуждестранната девойка /или младеж/ в едно национално семейство и споделяне на неговото ежедневие. Тази програма дава възможност на хиляди девойки и по-малко младежи от цял свят ежегодно да пътуват и пребивават в чужди страни, покривайки разходите по престоя си с труда си полаган, в чуждото семейство. Програмата е създадена с Европейската спогодба за работа "AU PAIR" на Съвета на Европа през 1969 г. Франция я приема в националното си законодателство чрез Постановление на МС, публикувано във френския Държавен вестник (Journal Officiel) на 26.09.1971 г. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА Основните условия по програмата са уеднаквени за всички приемащи страни и за всички участници, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА НАЦИОНАЛНОСТ! Au-pair може да бъде само чуждестранен гражданин. Не може французин да работи като Au-рair във Франция, германец - в Германия и т.н. , тъй като целта е да се даде възможност на чужди младижи да практикуват чуждия език и се запознаят с чуждата култура. Освен това самите те трябва да пренесат своята култура в приемащото семейство, да го запознаят с историята, бита, традициите, кухнята и т.н. на своята страна. МЛАДИТЕ ХОРА ПОЛУЧАВАТ: - Самостоятелна стая - Храна със семейството - Джобни пари в размер на минималното почасово заплащане, определено със закон за всяка отделна държава, умножено по броя на работните часове - Медицинска осигуровка, покриваща разходи при заболяване, злополука и майчинство - Един почивен ден седмично - За дългосрочната програма 2 седмици платена отпуска - В повечето случаи – карта за градския транспорт - Възможност за екскурзии, летни почивки със семейството, посещения на музеи, театри, концерти, контакти с други младежи от цял свят - Мининум 80 евро при 30 часова работна седмица (всеки допълнителен час се заплаща по 3-4 евро) - Au pair + 100 eвро при 40 часова работна седмица ТЕХНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ СА: - Помощ при отглеждане на деца и участие в леки домакински задачи - около 30 часа/седмично + 2 до 4 вечери baby-sitting - Изучаване на езика в курсове за чужденци - Поемане на пътните разходи, учебната такса за курсовете, таксата за участие в програмата ИЗИСКВАНИЯ Възрастови: Минимална: пълнолетие /за Европа – 18 години/, максимална 30 години. Местното законодателство на всяка страна определя свои възрастови граници: Франция – 30г., Испания, Англия – 27 години и т.н. Статут: несемейни младежи и девойки Образование: Завършено средно образование Езикова подготовка: Говорим език за съответната страна Времетраене на програмата: Кратка програма: до 3 месеца-без работен договор за Франция, разрешително за Англия и Испания. Дългосрочната програма – 12 месеца разрешително за всички страни. *Практиката в отглеждането на деца е предимство. Кои семейства имат право да приемат Au-pair? Това са по принцип млади семейства с малки деца, които ходят на детска градина или на училище. Семейството трябва да докаже, че има добри битови условия, за да осигури подходяща стая за Au-pair, както и достатъчно доходи, за да му плаща джобните пари, здравната осигуровка и карта за градския транспорт /или да предостави кола на негово разположение/. Защо Au-pair, а не квалифицирана детегледачка? Работното време на Au-pair е разпределено между различни периоди на деня. Сутрин обикновено децата трябва да се събудят, облекат, нахранят и заведат на училище или детска градина. На обяд някои се прибират, обядват в къщи и отново се връщат в съответното детско заведение. Други се прибират чак след обяд и Au-pair се грижи за тях, докато родителите се върнат. След вечеря, когато децата се приспят, а родителите искат да излязат, Au-pair е длъжен да бъде в къщата и да не оставя децата сами. Това е така наречения baby-sitting и родителите имат право да го изискват до 3 пъти седмично. Тези часове не се включват в 30-часовата работна седмица и не се заплащат допълнително. Те са част от задълженията на Au-pair. Такова разпокъсано работно време не е възможно да бъде изисквано от детегледачка, която живее далече и на която се плаща за 5 часов работен ден. ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 1. Кандидатът получава пълна и изчерпателна информация от българската агенция за програмата, неговите права и задължения, правата и задълженията на чуждото семейство, както и тези на двете агенции – българската и чуждата. Когато вземе окончателно решение, българската агенция му предоставя списък на необходимите документи, писмена справка за разходите по заминаването му, както и описание на процедурата за настаняване. Кандидатът сам избира региона, където желае да бъде настанен в зависимост от възможностите на съответните агенции. Този етап е безплатен за кандидата. 2. Кандидатът подписва договор, предоставя на българската агенция необходимите документи за превод и заплаща съответната такса. 3. Готовите документи се комплектоват и изпращат за съответната страна от българската агенция. 4. Чуждестранната au-pair агенция намира подходящо семейство и уведомява българския си партньор, който информира кандидата и му предоставя основните данни за семейството. 5. Осъществява се контакт /телефонен разговор/ между чуждестранното семейство и кандидата. 6. След потвърждение от двете страни, кандидатът получава информация за семейството и заплаща втората част от таксата за участие в програмата. Чуждестранната агенция предоставя досието на кандидата на семейството за подготовка на договор. 7. Кандидатът получава: - за Франция - договор за Au-pair, издаден и заверен от съответното Министерство на труда, здравеопазването и социалните грижи, заедно с документ за записване в курс по език. - за Германия – покана от семейството и потвърждение от немската агенция. - за Австрия – екземпляр от договора между кандидата и семейството и разрешение за работа от съответното австрийско ведомство (AMS). - за Холандия – работното разрешение, което се издава в Холандия, се предоставя на холандското външно министерство, което разрешава визата и уведомява консулския отдел на холандското посолство в България. Кандидатът се уведомява от българската агенция, която попълва формуляр-молба за поставяне на разрешената виза от името на кандидата. При получаването на необходимите документи за виза, кандидатът заплаща на българската агенция последната част от таксата за участие. 8. Българската агенция подготвя всички необходими документи за издаване на виза за дълъг престой. Кандидатът внася лично документите си в съответното консулство. Българската агенция не носи отговорност при отказ от виза, ако той не е по нейна вина /непредоставени или неправилно подготвени всички необходими документи/. 9. След получаване на виза, кандидатът съгласува датата напътуването си със семейството чрез посредничеството на българската агенция. Резервацията за пътуването си извършва от българската агенция, която по желание на кандидата закупува и билета за негова сметка. Семейството задължително посреща кандидата при пристигането му в съответната страна. 10. След настаняване в семейството задължително се уведомява чуждестранната агенция, която носи отговорност за целия престой на Au-pair и му помага в случай на нужда. Кандидатът има право да поиска смяна на семейството, ако отношенията в първото семейство не са добри. При доказани сериозни грешки, пропуски или нарушения от страна на Au-pair чуждестранната агенция не поема ангажимент за повторно настаняване на кандидата. ВИЗИ Визите по програма са специфични - те дават възможност за работа САМО като Au-pair и посещаване САМО на курсове по езика. Само за Франция визите са студентски и могат да бъдат продължени на място след изтичане на договора като Au-pair, ако участникът в програма е приет като редовен студент във Франция. Но докота трае договорът му със семейството, няма право да посещава лекции като редовен студент, защото френското законодателство допуска само 20 часа седмично работа за редовни студенти, докато по договор като Au-pair той трябва да работи 30 часа седмично. За останалите страни участниците имат право да се явят на приемен изпит в учебно заведение в съответната страна, но ако са приети, са длъжни да се върнат в България и да кандидатстват за редовна студентска виза. Визите по принцип се издават първоначално за 3 месеца и след регистриране на място при съответното семейство, се продължават от чуждите власти за срока на договора. Австрия издава визи с валидност 6 месеца. След изтичане на 6-месечната виза, кандидатът е длъжен да напусне страната и да се яви в най-близкото австрийско консулство /в България или в друга съседна на Австрия страна/ за продължаване на визата с още 6 месеца по договор със семейството. ЗАСТРАХОВКИ По принцип всички участници, дори и по кратката програма, се застраховат от семействата. Препоръчително е, обаче, кандидатите да си направят в България няколко-дневна застраховка за пътуването и за първите дни от пребиваването си, докато чуждата застраховка бъде издадена и влезе в сила. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ Ако имате проблеми със семейството, опитайте се сами да ги разрешите в директен разговор с тях. Вие сте пълнолетни и самостоятелни, поверени са ви малки деца и трябва да сте достатъчно зрели, отговорни и разумни, за да можете сами да се оправяте в трудни положения. Не травмирайте родителите си с най- дребните си проблеми и неприятности, те бързо минават и се забравят, а родителите ви в загрижеността и безпокойството си за вас, са склонни винаги да преувеличават трудностите. Дори да им се оплачете, те не са в състояние да ви помогнат, само ще ги разстроите. Ако не успеете сами да се справите с проблемите си, обърнете се за съдействие към чуждата агенция. Тя е тази, която може също да разговаря с вашето семейство и да ви предложи друго, ако прецени, че вината за конфликта не е във вас. Уведомете незабавно и българската агенция, тя трябва да е в течение на всичко, което става с вас по време на престоя ви, с вашите планове и намерения. Но знайте, че не е „живот на воля, не е купон”, както пише една българска девойка Au-pair във Франция. Това е голяма отговорност и предполага достатъчно опит, издържливост и най вече силна мотивация за да се справите. Не можете да искате от когото и да било ежедневно дa се занимава с вас и да носи отговорност за вашите проблеми, вие трябва да носите тази отговорност, както за себе си така и за децата, които са ви поверени. Ако сте по- капризни и не достатъчно самостоятелни, по- добре не се наемайте с тази дейност. Заминете като турист, студент или на гости, тогава престоят ви несъмнено ще е по- лек и приятен. Не се влияйте от приказките на ваши приятели и познати Au-pair за тяхната работа задължения и взаимоотношения с техните семейства. Всяко едно настаняване е абсолютно индивидуално и няма нищо общо дори с предишни настанявания в същото семейство. Ако искате вие да сте най-добре, при най-добри условия, с най-малко работа, с най много свободно време или с най високо заплащане, ще бъдете разочаровани и недоволни. Посещавайте редовно курсовете по езика. Не бихте спестили много пари, ако се откажете от тях. А това би трябвало да е основната ви цел – да усъвършенствате езика. Дори да считате, че те не са на достатъчно високо ниво, по-добре е да ходите на тях, за да контактувате с младежи и девойки на вашата възраст. Иначе ще се ограничите само в семейството, а това е доста мъчително и предполага по-голямата ви ангажираност от страна на семейството. Курсовете са чудесен предлог да отказвате допълнителни ангажименти, ако се опитат да изискват повече работа от вас. Освен това те не са само езикови, а и културно-образователни и включват посещения в музеи, галерии, различни забележителности, културни мероприятия. Не трябва да забравяте, че първите две седмици далече от вкъщи са доста трудни. Но ако вашето решение е взето след като сте размислили добре, не се оставяйте носталгията да ви обземе и мислете по- скоро за невероятния опит, който ще придобиете, тази година ще ви обогати в езиково и културно отношение. Разбира се, не трябва да считате престоя си за ваканция.Трябва да сте весели,общителни и лъчезарни. Трябва да обичате децата и да можете да се грижите за тях – това означава да ги обличате, храните, къпете, приспивате, пазите. Трябва да им приготвяте храната, да играете с тях, да ги разхождате и забавлявате. Да им помагате за домашни и уроци, да перете и гладите техните и вашите дрехи, да почиствате тяхната и вашата стая, баня, прибори и съдове. Трябва да извършвате и лека домакинска работа в къщата – прахосмукачка, бърсане на прах, прибиране на съдове в миялната машина. Много е важно да питате семейството можете ли да пушите в къщата /по принцип малко семейства приемат пушачи/, да приемате приятели или роднини в къщата, да използвате телефона. Ако нещата са казани ясно в самото начало, не би трябвало да има недоразумения в последствие. Ако искате да прекратите договора си предварително, можете да го направите с 15-дневно предизвестие към семейството, като уведомите чуждата и българската агенция за решението си. Същото важи и за приемащото семейство. Нито те, нито вие носите финансова или юридическа отговорност за предсрочното прекратяване на договора.

РОМИНА ЕТ - Румяна Маркова - отрасли:


Надомна Работа,

Последни новини


Силата на Кленовият сироп

Виж още..

Асфалтиране на малки и големи площи

Виж още..

Как да пестим до 70% от разходите за топла вода?

Виж още..