Д-р Стефан Каменов     itemprop=

Д-р Стефан Каменов

Д-р Стефан Каменов е ветеринарен лекар-стоматолог, лекуващ заболявания в устната кухина (зъбни аномалии, пародонтити, възпаления, тумори и др.) на домашни любимци, с голям практически опит в стоматологичната хирургия и ортопедия.
София, кв.Изток,ул.Асен Пейков 4(зад японското посолство)

Ветеринарна Стоматологична Клиника Д-р Стефан Каменов е ветеринарен лекар-стоматолог, лекуващ заболявания в устната кухина (зъбни аномалии, пародонтити, възпаления, тумори и др.) на домашни любимци, с голям практически опит в стоматологичната хирургия и ортопедия. Придобита 16 годишна теоретична подготовка: Техникум по ветеринарна медицина – гр. Ловеч, Тракийски университет в Стара Загора – специалност Зооинженерство, ЛТУ– София, специалност Ветеринарна медицина. Д-р Каменов притежава собствена ветеринарна клиника в гр. София, създадена през 1991 година. От 2000 година се занимава приоритетно с ветеринарна стоматология при дребните животни. Сред пациентите му не са само обикновени домашни любимци, но и изложбени кучета шампиони от различни породи както и служебни кучета. Натрупаният практически опит в работата с животни в продължение на 30 години и най-вече в грижата за дребни животни (домашни любимци) е не само избрана професия, но и призвание, продиктувано от любов към тях.