Хоспис 50+ - Вижте още

Хоспис 50+

Хоспис „50+” се намира на 30 км от София, на тиха улица в в град Перник. Мотото на нашия дом е „Да остареем достойно!”.Първо Частно заведение за обгрижване на възрастни хора по немски стандарт.
Перник, Ул. Владислав Граматик 69

Хоспис „50+”

Да остареем достойно!

Първо Частно заведение за обгрижване на възрастни хора по немски стандарт.


Хоспис 50+
Хоспис „50+”

Хоспис 50+

Хоспис 50+ обслужва здравни и мобилни състояния след инсулт:

 • Интензивни възстановителни процедури с отличен резултат след прекаран инсулт
 • Рехабилитация след счупвания и травми ;

Дома провежда консултации с близки на болни от Деменция и Алцхаймер с цел да улесни комуникацията и обслужването на тези болни.

Ще направим това с комплексни грижи и индивидуален подход към всеки наш обитател. Компетентният ни и специално обучен персонал осигурява 24-часови грижи и обслужване на възрастните обитатели на дома по немски стандрат.


Това ще рече, че както в повечето домове за възрастни хора в Германия, ние ще работим по модела на Моника Кроувинкел /”Aktivitaten und existentielle Erfahrungen des Lebens”/. С прости и човешки думи, този модел дава възможност да се видят проблемите и ресурсите на обитателя при общуването, личната хигиена, мобилитета, храненето и приемането на течности, спането и отдиха, сигурността и социалния живот.


Хоспис „50+”

Желанието ни е възрастните хора, които живеят в усамотение, да излязат от принудителната си изолация и да намерят мястото си. Ежедневието им ще изпълним с игри, музика, тренировки на паметта, гимнастика. Ще провеждаме излети, тържества и чествания, в които могат да участват и близките на нашите обитатели.

Лежащо болните, в зависимост от общото им състояние, ще бъдат мобилизирани, за да вземат участие в ежедневните занимания. В трапезарията на дома е интегрирана кухня, където веднъж седмично ще се приготвя самостоятелно ястие по желание. Там ще димят и любими гозби, приготвени от самите обитатели.

Хоспис 50+


Управителя ще изработи програма, която да запълни емоционалните дефицити и да накара нашите обитатели да се почувстват отново пълноценни и полезни.

Това е само част от всеобхватния индивидуален план за всеки обитател. Стремежът ни е за всеки един от тях да осигурим най-добро качество на живот, духовен и материален комфорт и достойни старини.


Услуги

Нашият екип

Целта на нашия екип е да създаде сигурност и задоволство за обитателите ни чрез отлично обгрижване, съчетано с уважение към личността, достойнството и индивидуалността на всеки един от тях.Мултифункционалният ни екип се състои от:

 • Домашен лекар
 • Медицински сестри с доказан професионален опит
 • Логопед, ерготерапевт
 • Рехабилитатор
 • Болногледачи

Грижи

 • 24-часово наблюдение
 • Сестрински грижи и обслужване
 • Консултации с лекари-специалисти
 • Болногледачески грижи и обслужване
 • Рехабилитация – медицинска и социална
 • Посещния и разговори с духовно лице, по желание присъствие на неделни служби в храма

Обгрижва:

 • Здрави и мобилни
 • Хора с хронични заболявания / състояния след инсулт, инфаркт, диабет,деменция/
 • Въстановителни процедури на хора със счупвания, следоперативни състояния и др.
 • Слединсултни състояния и други неврологични заболявания
 • Следоперативни и посттравматични състояния
 • Грижи за хора, за които самотата е непосилна
Хоспис 50+

www.hospis50plus.com