Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Марчела 90 Т - Вижте още

Марчела 90 Т

Служба по трудова медицина Марчела 90 Т ООД предлага услуги в областта на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Марчела 90 Т ООД предлага: оценка на риска на работното място, разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда; организиране на периодични
Марчела 90 Т
Марчела 90 Т
Марчела 90 Т ООД е орган за контрол на безопасността и опазване на здравето при работа.

За нас:

Служба по трудова медицина Марчела 90 Т ООД предлага услуги в областта на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ).
Марчела 90 Т ООД предлага:

  • оценка на риска на работното място;
  • разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда;
  • организиране на периодични медицински прегледи и изследвания;
  • заключенията за определяне физическата годност на служителите да изпълняват даден вид работа;
  • анализиране здравословното състояние на служителите.
Основна цел на Служба по трудова медицина Марчела 90 Т ООД е да подпомогне клиентите, бъдещите поколения и обществото за осигуряването и поддържането на безопасни и здравословни условия при работа.
Марчела 90 Т
www.marchela90t.business.bg

Марчела 90 Т - отрасли:


Служба по Трудова Медицина,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..