Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

ДКЦ Ескулап – Цитомед  itemprop=

ДКЦ Ескулап – Цитомед

С вече девет годишна история, с акредитационна оценка - два пъти отличен от Министерството на здравеопазването ДКЦ Ескулап - Цитомед е лечебно заведение, оказващ спецеилизирана доболнична медицинска помощ. Диагностичните, профилактичните и лечебните дейности в ДКЦ Ескулап - Цитомед се
Пазарджик, ул. Св. Архангел 19 А

ДКЦ "Ескулап - Цитомед" Мисията на ДКЦ "Ескулап - Цитомед" - е да помогнем за повишаване качеството на живот на хората с различни заболявания и на техните близки, като ги диагностицираме правилно, облекчавайки техните страдания и съвестно ги лекуваме. Цел на болницата е своевременно да се задоволят нуждите, изискванията и очакванията на пациентита чрез достъпност, качество и висок морал на извършваните дейности. За Нас С влизане в сила на първия Национален рамков договор и Закона за лечебните заведения, съобразно нуждите от звено за извънболнична и диагностична дейност през 2000 година, болница "Ескулап" ООД и "Цитомед" ООД създават Диагностично консултативен център "Ескулап-Цитомед" ООД. От създаването си ДКЦ "Ескулап - Цитомед" ООД работи по договор с Националната здравноосигурителна каса. ДКЦ "Ескулап - Цитомед" ООД разполага с всички специализирани кабинети за извънболнична медицинска помощ и работи съвместно с МБАЛ "Ескулап" ООД. Основни Дейности Диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни в амбулаторна и домашна обстановка Консултации, диагностика и лечение на остро и хронично болни лица Профилактика на заболяванията - за ранното им откриване и предотвратяване на усложненията Оперативни интервенции с локална анестезия и манипулации с диагностична, лечебна и профилактична цел Предписване на лекарствени средства и медицински пособия Лабораторни, рентгенови, ехографски и др. инструментални изследвания за диагностика, лечение и профилактика Хоспитализация на нуждаещите се от болнично лечение и насочване на пациенти за - високоспециализирани изследвания и консултации Експертиза на временната нетрудоспособност Активно наблюдение (диспансеризация) на болни с хронични заболявания Консултативна помощ при наблюдение на бременни и жени по време на майчинство Педиатрично консултативна помощ на деца от 0-18 годишна възраст За Нас Диагностичните, профилактичните и лечебните дейности в ДКЦ "Ескулап - Цитомед" се осъществяват от специалисти по здравни грижи и лекари с признати специалности, с професионален опит и подчертани нравствени качества, които могат да осъществяват необходимия пакет от медицински услуги, съгласно нормативните изисквания. В ДКЦ "Ескулап - Цитомед" има изградена интегрирана информационна система, осигуряваща цялостна компютърна функционална връзка между всички звена. Нейното въвеждане повишава ефективността и качеството на диагностично-лечебната и управленческа дейност. Всеки пациент, преминал през ДКЦ "Ескулап - Цитомед" има електронна "история на заболяването" необходима за определяне по-нататъшното му състояние и лечение. Богатата база данни служи за превенция и профилактика на социално значимите заболявания и подобряване квалификацията на медицинските специалисти. Доброто име, което сме завоювали, ни задължава да продължим да работим все така отговорно, всеотдайно и безкомпромисно в името на Вашето здраве. Апаратурата в ДКЦ "Ескулап - Цитомед" се подържа от инженерния екип на фирма ”ЦТМД - Център за Точна Медицинска Диагностика”. ДКЦ "Ескулап - Цитомед"

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..