Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Център за Изпитване и Европейска Сертификация ЦИЕС  itemprop=

Център за Изпитване и Европейска Сертификация ЦИЕС

Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД е оснаван през 2002 г. Дейността на фирмата е в сферата на сертификационните услуги, изпитване и оценяване на съответствието на строителни продукти, машини, електрически съоръжения и устройства.
Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД (ЦИЕС) е основан през 2002 г. в Стара Загора с цел да помогне на предприятията да изпълнят изискванията на нормативната уредба и директивите на Европейската комисия за безопасност на продуктите. Център за изпитване и европейска сертификация е: Дейността на фирмата е в сферата на изпитванията, сертификацията на технически продукти и системи за управление, техническия надзор, контрола, обследването за енергийна ефективност и обученията. Чрез услугите, които предлага дружеството, фирмите повишават своята конкурентоспособност и получават сигурност и гаранции за качествата на продуктите си. Комплексните специализирани услуги на ЦИЕС са ключът към Вашия пазар! Център за изпитване и европейска сертификация е: Първото в България лице, получило разрешение за оценяване съответствието на машини; Нотифициран орган с номер 1871 за оценяване на съответствието със законодателството на ЕС по четири директиви: Директива 89/106/ЕЕС - строителни продукти; Директива 2006/42/ЕС - машини; Директива 2006/95/ЕС - съоръжения за ниско напрежение и Директива 2000/14/ЕС - излъчван шум от машини и съоръжения, които работят на открито; Акредитиран орган за сертификация на системи за управление по стандартите: ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007; Център с две собствени акредитирани лаборатории за: Изпитване на строителни продукти (механички, физични и химични изпитвания и реакция на огън) Изпитване на машини, съоръжения и устройства; Лице оправомощено да извършва обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; Лицензиран орган за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност; Акредитиран орган за контрол от вида А; Лицензиран център за професионално обучение и Бизнес школа. ЦИЕС гарантира на своите клиенти Устойчиво качество на извършваните услуги Прозрачност на процедурите по оценяване съответствието. Безпристрастност при оценяване съответствието на всички технически продукти Повишен застрахователен лимит За да защити максимално своите клиенти, ЦИЕС ежегодно сключва застрахователна полица за гражданска отговорост за покриване на причинени вреди във връзка с дейността си. Всяка година тя се актуализира и се повишава застрахователния лимит. Специалисти ЦИЕС притежава компетентен екип от специалисти по оценяване съответствието и изпитване на технически продукти с доказан професионален опит. Услуги Оценяване на съответствието на строителни продукти Лаборатория за изпитване на строителни продукти - механични и химични Лаборатория за изпитване на строителни продукти - реакция на огън Оценяване съответствието на машини Оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението Оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства Технически надзор на съоръжения с повишена опасност Сертификация на системи за управление Обследване и сертифициране за енергийна ефективност Орган за контрол от вид А Бизнес школа и ЦПО

Център за Изпитване и Европейска Сертификация ЦИЕС - отрасли:


Услуги, Консултантски Услуги, Контрол на Качеството,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..