Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

Доц. Д-р Стоян Ханджиев - Вижте още

Доц. Д-р Стоян Ханджиев

Специалист Гастроентеролог. Клинична гастроентерология и хепатология. Лицензиран експерт по Конвенционална ехография, Доплерова ехография, Инвазивна ехография. Специалист гастроентеролог. Клинична гастроентерология и хепатология. Лицензиран експерт по Конвенционална ехография.
Доц. Д-р Стоян Ханджиев

Доц. Д-р Стоян Ханджиев

Клинична гастроентерология и хепатология. Лицензиран експерт по Конвенционална ехография,

Доц. Д-р Стоян Ханджиев
Резюме:

2016 – до момента Началник Клиника по гастроентерология и хепатология към Сити Клиник София

2015 – до момента Доцент Катедра Гастроентерология, жлъчно-чернодробна и панкреасна хирургия, ВМА София

1992 – 2015 Началник Отделение в Клиника по гастроентерология и хепатология в Катедра Гастроентерология, жлъчно-чернодробна и панкреасна хирургия, ВМА София

1989 – 1992 Началник Клиника по Гастроентерология и вътрешни болести Клинична болница Лозенец, ВМА София

1982 – 1989 Главен асистент в Клиника по Гасртоентерология, ВМА София

Клинични интереси:

 • Клинична и онкологична гастроентерология и хепатология
 • Интервенционални процедури под ехографски и рентгенов контрол за диагностика и терапия на стомашно-чревният тракт, черен дроб, перитонеално и ретроперитонеално пространство
 • Автор на 67 публикации в български и чужди медицински списания
Специализации и квалификации:

Доц. Д-р Стоян Ханджиев
 • Хамбург, Германия- Университетска клиника Епендорф
 • Копенхаген, Дания- Болница Херлев
 • Арнем, Холандия- Болница Арнем
 • Ерланген, Университетска клиника
 • Сертифициран експерт по конвенционална, доплерова и интервенционална абдоминална ехография: перкутанни бипосии, радиофреквентна високочестотна термоаблация на чернодробни тумори, дренажни процедури на черен дроб, перитонеално и ретроперитронеално пространство под ехографски контрол, перкутанен трансхепатален билиарен дренаж под ехографски и рентгенов контрол; конвенционална горна и долна ендоскопия
 • Сляпа чернодробна биопсия по метода на Менгини
Членство в научни дружества:

 • Българско дружество по гастроентерология (БДГЕ)
 • Българска асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ)
 • Европейска асоциация за изучаване на черния дроб (EASL)
 • Европейска федерация по ултразвук в медицината и биологията (EFSUMB)
Доц. Д-р Стоян Ханджиев Доц. Д-р Стоян Ханджиев

Доц. Д-р Стоян Ханджиев - отрасли:


Медицина, Здравеопазване, Вътрешни Болести,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..