Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

3С СОТ Ес О Ес ЕООД - Вижте още

3С СОТ Ес О Ес ЕООД

3 С СОТ ЕсОЕс ЕООД е лицензирана съгласно българското и европейско законодателство, за охрана на имущество на физически и юридически лица, посредством СОТ, обектова физическа охрана, автопатрулиране и видеонаблюдение е реално време.
3С СОТ Ес О Ес ЕООД
„3 С СОТ ЕсОЕс” ЕООД - охрана на имущество на физически и юридически лица, посредством СОТ, обектова физическа охрана, автопатрулиране и видеонаблюдение е реално време.

За Нас:

„3 С СОТ ЕсОЕс” ЕООД е лицензирана съгласно българското и европейско законодателство, за охрана на имущество на физически и юридически лица, посредством СОТ, обектова физическа охрана, автопатрулиране и видеонаблюдение е реално време.

3С СОТ Ес О Ес ЕООД
Дружеството извършва охранителна дейност в продължение на 18 годинии на територията на цялата страна. Специализирана е по линия на туристически обекти и съоръжения за летни и зимни спортове. Приоритетно е охранителното присъствие в к.к. Боровец, Южно Черноморие, София и София регион.

Изградена е радио мрежа в гр.Самоков и едноименната Община, включително и яз.Искър, с.Пасарел и Южната част на гр.София.

Автопатрулни центрове
са изградени в к.к.Боровец, с.Говедарци / с ареал поречието на реките Бели и Черни Искър, включително и к.к.Мальовица/, вилните зони „Щъркелово гнездо и Мечката и крайбрежието на яз.Искър и в зоната на с.Поповяне, с.Ковачевци, до вилна зона Ярема.

През 2011г фирмата планира и осъществи разширение на мрежата по направление с.Гуцал, гр.Долна Баня и гр.Костенец.

В продължение на 18 годишният си опит „3 С СОТ ЕсОЕс” ЕООД се утвърди като лоялен и високо-надежден партньорза своите клиенти, недопуснал пробив на системата за защита или престъпно посегателство спрямо охраняваните обекти.

В този период дружеството се утвърди като оторизиран дилър и доставчик на компоненти и конфигурации от СОТ, произведени от най-реномираните световни фирми в този бранш.

Основни направления в дейността

Нашите високо-квалифицирани технически екипи, извършват не само монтаж, но и гаранционно и извънгарнционно техническо обслужване и сервиз на охранителната техника.

3С СОТ Ес О Ес ЕООД
„3 С СОТ ЕсОЕс” ЕООД
разполага подбрани и квалифицирани служители по охраната, лицензирани съгласно изискванията на ЗЧОД, изпълняващи и въоръжена охранителна дейност и оборудвани със всички средства за връзка и комуникация, включително GPS-системи.

Със състава се провежда системно обучение и проверка на подготовката и дееспособността им, съгласно изискванията и във взаимодействие с ГД”Охранителна полиция”-МВР.

Фирмата притежава надежден автопарк, предимно с повишена проходимост, подходящ за партрулиране и спешно реагиранев планинско-гориста местност и тежки климатични условия.

На своите клиенти дружество предлага физическа охрана и охрана с СОТ, видеонаблюдение и мониторинг, системи за пожароизвестяване, GPRS, контрол на достъпа и специализирани технически и охранителни услуги.

Високите гаранции които предлагаме са постановени в договорените ни ангажименти и паралелното застраховане и презастрахованев един от водещите компании от този бранш. Всичко което правим е в името на сигурността и спокойствието на нашите клиенти, на които гледаме като на първостепенни по значение партньори и приятели.
3С СОТ Ес О Ес ЕООД
     www.3ssot.com

3С СОТ Ес О Ес ЕООД - отрасли:


Услуги, Охранителни услуги,

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..